Daniel Kristensen er valgt til ny styreleder i NOVAP

– Vi må bli flinkere til å fortelle historien om varmepumper og kommunisere vårt samfunnsbidrag, mener Kristensen.

Daniel Kristensen har tatt over som styreleder for NOVAP. 

Da tenker han først og fremst på varmepumper for vannbåren varme siden de fleste forbinder varmepumpe med luft-til-luft-varmepumpe. 
– Vi trenger historien om varmepumpers bidrag for å bygge ned barrierene rundt varmepumper, mener Kristensen. Dette mener han er viktig overfor politikere, byråkrater, bestillere og publikum generelt. 

Bred erfaring

Til daglig er Kristensen administrerende direktør i ABK-Qviller AS, som importerer hele spekteret av varmepumper fra luft-luft- til væske-vann-varmepumper. Det gir nyttig bredde i rollen som styreleder. 
– Med vårt produktspekter speiler vi markedet på en god måte. Men som styreleder er oppgaven min å fremme bransjens interesser, ikke firmaets, understreker han. 

Foreslo ekstern styreleder

Kristensens tidligere kollega Gunnar Solem var styreleder for NOVAP i flere år, så det var ikke Kristensens førstevalg å påta seg oppgave som styreleder da han ble spurt. 
– Jeg anbefalte en styreleder fra utsiden av bransjen, men valgkomiteen og administrasjonen ville gjerne ha et medlem som kjente varmepumpebransjens utfordringer, opplyser han. 

– Daniel har i mange år vært en av våre mest aktive medlemmer som følger med på hva vi jobber med, og som stiller fast på våre frokostmøter og andre arrangementer, understreker Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. 

Hvorfor kan vi ikke bare gjøre anleggene tette?

Et annet hjertebarn for den nye styrelederen er lekkasjer fra installasjoner.
– Varmepumper og kuldeanlegg slipper ut for mye gass. Lekkasjene må bare ned – det skal være null, understreker Kristensen. Han mener bevisstheten i bransjen må opp. 
– Av hensyn til planeten skal vi ikke slippe ut disse gassene. Og for øvrig er det en kriminell handling, påpeker Kristensen.     

Dette er det nye styret

Kristensen ble valgt til styreleder på årsmøtet i Norsk Varmepumpeforening 6. juni.

Disse ble valgt til styret: 

  • Øystein Brenna fra Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch
  • Fredrik Engh fra Daikin Airconditioning Norway AS
  • Carl Fredrik Sæthre fra EPTEC Energi AS rykket opp fra vara til styremedlem
  • Markus Flognman fra Ventistål AS (varamedlem)
  • Sondre Svartdal fra Schløsser Møller Kulde er nytt varamedlem. 

Hanne Bø Andreassen fra Multiconsult og Randi Kalskin Ramstad fra Asplan Viak var ikke på valg.