Bred front bak anbefalinger for ny nettleie

Ny nettleie må være enkel og forståelig, og stimulere til både energieffektivisering og bedre utnyttelse av nettet, mener Norsk Varmepumpeforening.

Ny nettleie bør bidra til å unngå unødvendige investeringer i nettet, mener NOVAP og en rekke andre organisasjoner. Foto: NVE. 

Forslaget til modell for nettleie ble mye debattert i fjor høst, og fristen for å innføre den ble utsatt til 1. juli i år. Nå har en rekke nettselskaper og organisasjoner samlet seg om en felles anbefaling som er levert til Olje- og energidepartementet. 
– Kort fortalt må ny nettleie være enkel og forståelig, og stimulere til både energieffektivisering og bedre utnyttelse av nettet, forklarer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Hensikten er at nettselskapene kan unngå unødvendige investeringer i nettet. 

Må premiere energitiltak

Modellen NOVAP og de andre organisasjonene anbefaler, baserer seg på disse fem prinsippene:  

  1. Et energiledd som utgjør minimum 50 % av nettselskapenes inntekter
  2. Forenklet tidsdifferensiering av energiledd
  3. Et kapasitetsbasert fastledd
  4. Innføring av ny nettleiemodell fra 1 juli 2022
  5. Evaluering av ny nettleie høsten 2024

– Et høyt energiledd er viktig for å stimulere til energieffektivisering, understreker Hagemoen. Et høyere energiledd på nettleien kan gjøre en varmepumpeinstallasjon flere tusen kroner mer lønnsom per år.

– Tidsdifferensieringen må gjøres enklere enn opprinnelig foreslått, fortsetter Hagemoen. Tidsdifferensiering kan sammenlignes med rushtidsavgift, og skal gjøre det dyrere å bruke strøm når belastningen i nettet er stor. For å gjøre dette enklest mulig for forbrukerne, anbefaler organisasjonene bare å skille mellom dag og natt/helg. 

Forventer at myndighetene følger opp

NOVAP og de andre avsenderne har samarbeidet om anbefalingene siden rett før juli i fjor.
– Vi er veldig tilfredse med at de involverte organisasjonene og nettselskapene fikk til dette. Nå forventer vi at myndighetene kommer med nettleie som er i tråd med disse prinsippene, sier Hagemoen. 

Mer om de andre anbefalingene og hvem som står bak kan du lese i selve brevet