Bjørnar Westerås og Wilfa: Vi må beskytte oss som faggruppe

– For å holde «cowboyene» unna bransjen trenger vi fagfolk som gjør en god jobb. Da må vi også stille krav, mener Bjørnar Westerås.

– De siste par årene har det vært mange jalla-monteringer; jeg synes det har økt. Disse klagene får vi fra kunder, og da reiser vi ut og følger opp. Vi ser mye bra, men dessverre mye dårlig også, sier Bjørnar Westerås i Wilfa. 

Wilfa har solgt varmepumper siden 2011. Som produkt har det gått fra å være en bigeskjeft til å bli største kategori målt i omsetning og antall ansatte på salg. Varmepumpene selges både til detaljhandel og til egne forhandlere.  
– Vi bruker bare f-gass-sertifiserte bedrifter, selv om vi sikkert kunne solgt mer. Men vi sier heller til bedrifter at de må sertifisere seg først, opplyser Westerås, som er salgsansvarlig for Wilfa varmepumper i Norge, og salgskoordinator for Norden.

Må være en seriøs aktør

For reklamasjoner stiller Wilfa også krav: At varmepumpen er montert av en sertifisert installatør fra en f-gass-sertifisert bedrift. Ifølge f-gass-forordningen ligger ansvaret for å sjekke at sertifisering er på plass hos den som selger til sluttkunde. Westerås mener likevel det er viktig å gjøre sitt som importør. 
– Hvis jeg sender varmepumper til bedrifter som ikke er sertifiserte, er jeg med på å undergrave det lovverket som skal beskytte bransjen. Som leverandør må vi være en seriøs aktør, understreker han.

– Gode priser på relativt gode varmepumper

– Hva er den viktigste styrken til Wilfa? 
– Vi klarer å holde gode priser på relativt gode varmepumper. Jeg ser på meg selv som selger av standardmodeller, ikke premium – men det vil nok komme, sier Westerås. Wilfa gir sju års garanti på sine varmepumper. 
– På den måten forteller vi kunden at vi har et produkt som fungerer, sier Westerås. Gode installatører er en forutsetning. 
– Har du det, har du lite reklamasjon. Vi har veldig få montasjerelaterte feil, opplyser Westerås. 

En gjennomtenkt kanalstrategi

Wilfa har nå et nettverk med rundt 100 firmaer rundt om i Norge, og øker salget til disse. 
– Mange forhandlere ser fordelen av å gjøre installasjoner for detaljhandelen for oss, for da blir de sett på som Wilfa-forhandler lokalt, sier Westerås. Men det å selge både via detaljhandel og egne forhandlere kan være en krevende balansegang. 
– Vi har en gjennomtenkt kanalstrategi, fastslår Westerås. 

Vår bransje har vært ganske lik i mange år

– Hva tror du blir de største endringene, overraskelsene eller utfordringene mot 2030?
– Det er vanskelig å svare, for det kan jo hende sitter en luring som jobber med et revolusjonerende produkt som snur opp ned på alt. Vår bransje har vært ganske lik i mange år selv om det har vært framskritt på styring og kuldemedier. Hvis jeg tar ned ei varmepumpe fra 2002, er den så å si lik det vi har i dag, poengterer Westerås. Likevel forventer han ikke store endringer utover det å bytte til propan eller andre kuldemedier. 

Det å være medlem i Varmepumpeforeningen (NOVAP) er en selvfølge for Wilfa. 
– NOVAP ivaretar våre interesser og jobber til beste for bransjen. Dessuten er det viktig å få faglig påfyll gjennom kurs og annet, sier Westerås.