Benny Simonsen og Vaillant: – Kjempetro på sol og varmepumper

Men løsninger til boliger må bli tilstrekkelig små.

Benny Simonsen i Vaillant NorgeBransjen må større grad tenke over hva byggene faktisk trenger og tilpasse seg det, mener administrerende direktør Benny Simonsen i Vaillant Group Norge. 
– Vi trenger robuste og gode løsninger til en rimelig pris. Særlig for boligsektoren blir utfordringen å tilby små nok løsninger, mener han. Og da er ikke varmepumpe det eneste svaret. 
– Jeg har kjempetro på kombinasjoner med sol, sier Simonsen. 

Solceller og liten varmepumpe

Ikke minst fordi energibehovet i nye boliger vil bli betydelig lavere i årene framover, ikke minst mot 2030.  
– Ser vi langsiktig på det, tror jeg sol i form av solceller vil bidra - det kan drive en liten varmepumpe, sier Simonsen. Og kanskje holder det med en gulvvarmekurs på et bad, kombinert med tappevannsvarmepumpe. Simonsen er også åpen for vannbårne systemer med elkjel. 
– Hovedfokuset i framtida er nok vannbåren varme til å flytte på energi og ha fleksibilitet, mener han. 

Gi riktige råd om oljefyr!

På kortere sikt håper han forbrukere velger riktig løsning når oljekjelen skal ut. 
– Da trenger de riktige råd, for det handler om mye mer enn selve varmepumpa, understreker Simonsen. Vaillant har veldig fokus på væske-til-vann-varmepumper nå, selv om de selger mye luft-til-vann-varmepumper. 
– Jeg er bekymret for effekttopper, utfordringer med fuktig vær og høye temperaturer på varmeanlegget, sier Simonsen. 

El for olje vil angre

Han forventer at utskiftingen av oljefyrer vil trekke ut, fordi det ikke er nok kapasitet i markedet til å ta unna. 
– I neste trinn tror jeg mange som har gått over på el virkelig vil få vite hvor kostbart det er. Da vil de ta neste trinn av investeringen, og det vil vi ha effekt av kanskje i to-tre år etter, tror Simonsen. Dessuten vil utskiftingsmarkedet komme for fullt, og derfor har Simonsen tro på markedet også framover. 
– Folk som har varmepumpe, velger det igjen – det ser vi jo med luft-til-luft-markedet, poengterer han.