Forbud mot fossil fyringsolje er endelig klart

Regjeringen har i dag kunngjort at de innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.

Regjeringen har i dag kunngjort at de innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil gjelde boliger og næringsbygg.

- ­Nå er det på tide å brette opp ermene, for tiden er knapp sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. I løpet av to og et halvt år må mange tusen anlegg byttes ut. 

-Trolig er Norge det første landet i verden som innfører et slikt forbud, og dette kan vi skryte av når store deler av Europa bruker fossil energi til å varme opp bygg.

Hva innebærer forbudet?

Regjeringen innfører et omfattende forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg fra 2020. Hytter som ikke er tilkoblet strømnettet vil få fritak fra forbudet.

Regjeringen sender i tillegg på høring et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og liknende.

Hvor mange omfatter dette?

Det står trolig 60 – 80 000 oljefyrer i privatboliger og 20 000 oljefyringsanlegg i yrkesbygg og borettslag. Det er estimert at det finnes 75 000 parafinkaminer i privatboliger. Selv om salget av fossil fyringsolje har gått dramatisk ned de siste årene, finnes det få sikre tall på hvor mange oljeanlegg som er i bruk eller som kan brukes hvis vi får en kald vinter.

Hvilke alternativer finnes?

– De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, flis- og pelletskjeler, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Hva sier Naturvernforbundet?

- Endelig blir vi kvitt disse ineffektive klima- og miljøbombene, sier Martin L. Brandtzæg, prosjektkoordinator for Oljefri i Naturvernforbundet. Han er lettet over at regjeringen endelig har kommet i mål med forbudet. I 2016 sto oppvarming for utslipp av 1,2 millioner tonn CO2 i Norge.

- Selv om mange allerede har erstattet oljefyren med et fornybart alternativ, bruker fortsatt tusenvis av boliger og bygg fremdeles fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. Bolig- og byggeierne har bare tiden og veien når de nå skal finne et egnet fornybart alternativ til oljefyren.

- Det er også viktig regjeringen bidrar mer til at oljefyring opphører i 2020, gjennom informasjonstiltak og annen hjelp til innbyggerne og kommuner for å kvitte seg med oljefyringsanlegg og erstatte dem med bedre alternativ.

Hva sier Zero?

– Et svært viktig klimatiltak som kutter store utslipp og sender et kraftig signal om at vi er på vei bort fra fossil til fornybar energi, sier Marius Holm, leder i ZERO.

– Norske bygg blir nå den første oljefrie sektor i verden. Utfasingen vil ha stor ringvirkning i Norge og internasjonalt og viser at Norge kan være en klimaspydspiss når vi vil.

Så langt ZERO kjenner til, er dette første gang et land forbyr oljefyring til oppvarming i eksisterende bygg. Flere land har allerede lagt ned forbud mot å installere nye oljefyrer, slik Norge gjorde i de nyeste byggtekniske forskriftene (i nye bygg og ved større rehabiliteringer).

Forbudet ble vedtatt i Stortinget så tidlig som i Klimaforliket 2 i 2012, og etter lang ventetid og flere regjeringer ble Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre altså den ministeren som klarte å bli kvitt dette klimaproblemet en gang for alle.

– Salget av fyringsolje har gått stadig nedover de siste tiårene, men nå er det mange tusen huseiere og byggeiere som må bytte til fornybar energi på to og et halvt år, sier Holm.

Samtidig varsler regjeringen at de setter i gang utredning av utfasing av fossil gass til oppvarming, slik Stortinget har bedt om i behandlingen av Energimeldingen i fjor.

– Dette viktige signalet vil hindre at byggeiere bytter ut fossil olje med fossil gass, som kun har marginalt lavere klimagassutslipp og derfor ikke bidrar til overgangen til det utslippsfrie samfunnet, sier Holm.

Hva må skje videre?

Det finnes tusenvis av eiere av boliger, yrkesbygg og borettslag som har sittet på gjerdet i alt for mange år. Nå har de 2 og et halt år på seg for å skifte ut fossil fyringsolje. Faren er stor for at de som venter for lenge ikke får levert en god fornybar løsning i tide.

- Leverandører av varmepumper må nå komme seg ut på veien og bruke alt av tilgjengelige kanaler på å nå ut til eiere av oljefyringsanlegg, understreker Hagemoen. Norsk Varmepumpeforening tror dette markedet vil tilhøre dem som spesialiserer seg og som kan dokumentere lang erfaring og gode referanser.

Enova har svært gode støtteordninger som alle varmepumpeleverandører og kunder må kjenne til:

Enovatilskuddet for privatboliger

Energitiltak i bolig

Enovaprogram for næringsbygg og borettslag

Eksisterende bygg (både energieffektivisering og varmesentral)

Varmesentraler (kun varmesentral)

Oslo kommune sitt gode støtteprogram for næringsbygg og borettslag

Bli oljefri

Regjeringen.no

Innfører forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Høring – forslag til tilleggsregulering – forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming i driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger

Naturvernforbundet

Forbud mot oljefyring - endelig på plass!

Zero

Oljelandet først ute med å forby oljefyring