Arne Høeg og Enerin: Mye sterkere interesse for industrielle varmepumper

Å få nok vekst i produksjonen kan bli krevende.

Arne Høeg. Foto: Dan Uneken. 

Endringen har vært markant de siste årene, mener Høeg, som har holdt på med industrielle varmepumper i over ti år. 
– Det virker som om kundene har blitt mer opptatt av hva man kan oppnå med industrielle høytemperatur-varmepumper. Vi tror dette markedet kommer til å vokse ganske kraftig, sier Høeg, partner og prosjektleder i Enerin AS som har kontorer i Florø, Bergen og Asker. 

Lønnsomhet .....

Toppledelsen i industriselskaper opplever han som mye mer oppmerksomme på å få ned energibruk i sin virksomhet. 
– De ser det som en viktig faktor for fremtidig lønnsomhet, men også for å være attraktive i markedet, poengterer Høeg. Han håper lønnsomhet er fellesnevner også for leverandører, og mener det skal være mulig å oppnå god lønnsomhet både for kunde og leverandør hvis man tenker riktig hele veien. Da er helhetlig tilnærming viktig. 
– Vi ser alltid på alle varme- og kuldestrømmene under ett – vi starter alltid der sammen med kundene. Da ser vi hvor det passer å bruke våre varmepumper og hvor det passer å bruke andre typer varmepumper, utdyper Høeg. 

... og klimafokus

Klima er et viktig stikkord for attraktivitet i markedet, spesielt for næringsmiddelindustri som sjømat. 
– Både energibruk og CO2-utslipp per vare har blitt viktig for kundene, poengterer Høeg. Ifølge SSB sto industri for 23 % av Norges klimagassutslipp i 2019, og om lag 24 % av dette kommer fra industriell varme. 
– Varmebehovet i for eksempel næringsmiddelindustrien er så stort, ca 5 TWh årlig, at det er mulig å vokse mye frem mot 2030 ¬ så fremt man klarer å lage gode, lønnsomme løsninger, sier Høeg. I industrien blir tallene veldig store, og derfor tror Høeg det kan bli utfordrende å få på plass nødvendig vekst i produksjonen av varmepumper til industriell varme. 

Naturlig å være med i NOVAP

– Hva er den største styrken til Enerin?
– Lang og bred erfaring. Vi har høy kompetanse innen klassiske varmepumper, høytemperatur-varmepumper, varmepumpesystemer og drift av fabrikker. 
– Siden dere er NOVAPs nyeste medlem: Hvorfor ville dere være med? 
– Fordi vi nå har begynt å få en ganske stor virksomhet inn mot varmepumper; utvikling, markedsføring og rådgivning. Da føler vi det er naturlig å være med. Vi oppfatter at foreningen jobber for utbredelse av varmepumper og bevisstheten om det. Det liker vi og vil være med på!