Å kutte 10 TWh innen 2030 vil kreve kraftigere virkemidler

Det er mulig å redusere strømforbruk i bygg med 10 TWh i 2030, men dette vil kreve kraftigere virkemidler enn det som ligger i vedtatt politikk, understreker NVE i et notat.

Uten nye virkemidler vil strømforbruket i 2030 ligge på nivå med i dag, ifølge NVE. 

At Norge nå har et klart og tydelig definert mål for strømbruk er positivt, fastslår daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.
– Nå er det viktig at regjeringen følger anbefalingen fra NVE om at strømforbruket i bygg rapporteres årlig må rapporteres opp mot dette målet, sier han. 

Uendret strømforbruk uten nye virkemidler

Foruten et tydelig mål og behov for årlig rapportering trekker Hagemoen fram et tredje viktig poeng NVE understreker. 
– Vedtatt politikk tar oss ikke til dette målet. NVE gjentar det samme Energikommisjonen sier i sin rapport: Vi trenger ny politikk og nye virkemidler for å nå dette målet for energieffektivisering, sier han. 
Hvis myndighetene fortsetter med dagens politikk, vil strømforbruket i 2030 bli omtrent det samme som i dag. 

Forventer virkemiddelpakke til neste år

– Målet NVE anbefaler vil redusere strømforbruket med 11 prosent ned til et nivå på 55,7 TWh i 2030. Vi har klare forventninger om at regjeringen allerede i statsbudsjettet for 2025 har en virkemiddelpakke som tar oss til dette målet, sier Hagemoen.

NVE anbefaler også at varmepumper skal inngå i målet om 10 TWh redusert strømbruk i bygg, mens produksjon av solkraft holdes utenfor.

Enova må få et energimål

Enova lanserte høsten 2023 flere nye støtteprogrammer rettet mot yrkesbygg og boligselskaper. Regjeringen bevilger 880 millioner kr til disse programmene gjennom tilleggsavtalen med Enova som ble presentert 18. mars. 

I løpet av 2024 skal Enova også inngå en ny fireårsavtale med Klima- og miljødepartementet. 
– Det er viktig at denne avtalen har et energimål som legger til grunn målet om 10 TWh redusert strømforbruk i bygg, og at Enova har mulighet for å gi støtte til modne og velprøvde energitiltak, sier Hagemoen.