400 millioner til energitiltak i husholdninger

Fra neste år skal Husbanken få ansvar for å støtte energitiltak i husholdninger med lave inntekter, finansiert av påslaget på nettleien – 400 millioner kr årlig.

Alle norske husholdninger betaler inn til Energifondet gjennom påslag til nettleie.

Dette framgår av regjeringens tilleggsmelding til Energimeldingen som ble lagt fram rett før påske.

Forslaget betyr i praksis at alle midler norske husholdninger betaler inn til energifondet gjennom påslag på nettleien, skal gå tilbake til husholdninger. 

– En klar seier for arbeidet vi har gjort

– Endelig skal det bli sånn, og dette tar vi som en veldig klar seier for arbeidet vi har gjort sammen med de andre i nettverket vårt, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. 

Gjennom en rekke brev, høringsinnspill, innlegg og mediesaker har nettverket poengtert nettopp dette: Norske husholdningers bidrag til Enova bør sendes tilbake gjennom støtte til energitiltak, og ikke sponse andre Enova-prosjekter. 

Riktig å støtte lavinntektsfamilier spesielt

I tilleggsmeldingen poengterer regjeringen at det gjennomføres mange energitiltak som reduserer behovet for strøm, som å bytte vinduer, etterisolere og installere luft-til-luft-varmepumper. For husholdninger med forholdsvis lave inntekter er det spesielt viktig med gode støtte og finansieringsordninger når de skal gjennomføre energitiltak. Derfor vektlegger energimeldingen tiltak for denne gruppen. 

– Vi er positive til at man skal støtte lavinntektsfamilier spesielt. Vi mener andre også bør få støtte, og forventer det kommer i nedtrappingsplanen for energibruk i bygg, sier Baardsen. Den skal presenteres i forbindelse med statsbudsjettet 2023. 

For bransjen sin del kan det åpne for at nye kundegrupper får råd til å kjøpe varmepumper. Hva som vil kvalifisere til støtte og ikke, gjenstår å se. 
– Ingen detaljer rundt ordningen er klare ennå, påpeker Baardsen.