Kurs og arrangementer / Kurskalender / F-gass kurs - Larvik 29.10.24 - 01.11.24

F-gass kurs - Larvik

F-gass forordningen stiller krav til alle som gjør kuldeteknisk arbeid på blant annet luft-til-luft-varmepumper. Vi sertifiserer personell i alle kategorier.

Du må ha et gyldig F-gass sertifikat for å installere luft-til-luft-varmepumper og split luft-til-vann-varmepumper samt om du gjør inngrep i kuldekretsen i andre typer kulde- og varmepumpeanlegg.

Dette lærer du

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på luft-til-luft-varmepumper med en til to personer per rigg. Opplæring i kategori 1 foregår på en liten kulderigg.

 • Termodynamik
 • Komponenter i kjøleanlegg
 • F-gass forordningen
 • Tømming og fylling av anlegg

Påmeldingskravet er minimum NOVAPs luft-til-luft-varmepumpekurs, tilsvarende kompetanse eller kuldefagbrev. Merk også at det stilles krav til kompetanse innen hardlodding.

Målgruppe

Kurset henvender seg til de med varmepumpe- eller kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk som må repeteres før eksamen. Alle kursdeltakere får tilsendt et kompendium før kursstart, vi anbefaler på det sterkeste at alle deltakere leser gjennom dette før kursstart.

Kursmateriell

 • Kompendium
 • Nettbasert forprøve

Forkunnskaper

Kurset henvender seg til de med varmepumpe- og kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen innen F-gass forordningen.

Kandidater på kategori 2 skal minimum ha NOVAPs installatørkurs for luft-til-luft-varmepumper eller tilsvarende kompetanse. Det er en stor fordel å ha forståelse for prinsippene i et kuldeanlegg.

Kandidater på kategori 1 skal ha kuldefagbrev eller tilsvarende kompetanse og være kjent med arbeid på kuldeanlegg.

Skal du ta F-gass sertifisering innen kategori 1 eller kategori 2 må du dokumentere at du kan lodde permanente, tette sammenføyninger i  kulde- og varmepumpesystemer.

Ta en quiz for å kartlegge dine forkunnskaper her!

Eksamen

Eksamen består av en praktisk del og en teoretisk del. Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre. Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres uten hjelpemidler. Isovator AS er ansvarlig for eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Kategori 2 omfatter installasjon, vedlikehold og service, tømming av kuldemedium så fremt fyllingsmengden er mindre enn 3 kg (6 kg om anlegget er hermetisk lukket f.eks. væske-til-vann-varmepumper). Lekkasjekontroll på alle anlegg uansett fyllingsmengde. På hvert kurs vil det være mulig for 4 kandidater å gå opp til eksamen i kategori 1, ønske om dette må sendes inn sammen med påmeldingen. Du må være oppmerksom på at det kan være bergrenset antall plasser i de ulike kategoriene, dette kan føre til at ønsket kursdato ikke alltid er tilgjengelig i ønsket kategori.

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og praksis.

Timeplan dag 1 (8-16)

Termodynamikk og komponenter

Timeplan dag 2 (8-16)

Praktiske øvelser

Timeplan dag 3 (8-16)

F-gass teori

Timeplan dag 4 (8-17)

Eksamen i regi av Isovator AS

Sted for kurset

Brødrene Dahl AS
Ringdalveien 20
3270 Larvik

Timeplan for kurs og eksamen

Dag 1: 8 – 16 – Teori
Dag 2: 8 – 16 – Praktisk
Dag 3: 8 – 16 – Teori

Registrering starter kl. 07:30

Eksamen:
Dag 4: 8 – 17 – Teoretisk og praktisk eksamen
Teoriprøve: 2 timer
Praktisk prøve: 4 timer

Kandidater med lese- og skrivevansker som ønsker muntlig eksaminering må melde fra om dette senest 2 uker før eksamen. Kategori for eksamen må avtales dersom du ønsker noe annet enn kategori 2. Se din bekreftelse for info om dette.

Lunsj

Det blir servert lunsj alle dager. Vennligst meld fra til oss dersom du har allergier eller annet vi må ta hensyn til.

Overnatting

Farris Bad
Fritzøe Brygge 2
3264 Larvik

Rom kan bookes på farrisbad.no eller telefon 33 19 60 00.

Alternativ overnatting:

 • Quality Hotel Grand Farris
 • Hotel Wassilioff

Forkunnskaper

Kurset henvender seg til de med varmepumpe- og kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen innen F-gass forordningen.

Kandidater på kategori 2 bør minimum ha NOVAPs montørkurs for luft-til-luft-varmepumper eller tilsvarende kompetanse. Det er en stor fordel å ha forståelse for prinsippene i et kuldeanlegg.

Kandidater på kategori 1 bør ha kuldefagbrev eller tilsvarende kompetanse og være kjent med arbeid på kuldeanlegg.

Forprøve

Forprøven er en nettbasert prøve som deltakerne får tilgang til senest én uke før kursstart. Vi ser at kursdeltakerne har større utbytte av kurset når forprøven er gjennomført i forkant av kurset.

Hardlodding

Skal du ta F-gass sertifisering innen kategori 1 eller kategori 2 må du dokumentere at du kan lodde permanente, tette sammenføyninger i  kulde- og varmepumpesystemer. Uten denne kompetansen er det helt nødvendig å gjennomføre et hardloddekurs i forkant av F-gass kurset. Opplæring i hardlodding er ikke en del den praktiske opplæringen på F-gass kurset.

Arbeidstøy

For å forebygge og begrense personskader skal kursdeltakere alltid benytte personlig verneutstyr. Vernebriller og og arbeidshansker er tilgjengelig på kurssenteret. Ved praktiske øvelser og varme arbeider skal kursdeltakere bruke egnet arbeidstøy.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset, du får tilsendt et spiralhefte per post som skal leses grundig gjennom før kurset, heftet må tas med på kurset. Isovator AS vil utstede F-gass sertifikat etter bestått praktisk og teoretisk eksamen.

Pensumliste

Pensumlisten for kurset kan du laste ned ved å trykke her.

Karantenetid etter stryk til eksamen

Etter første gangs stryk er karantenetiden én uke. Etter annen gangs stryk er karantenetiden én måned. Hvis kandidater avlegger ny prøve i karantenetiden vil prøven bli kjent ugyldig og det løper ny karantenetid fra sist avlagte prøve.

Parkering

Gratis parkeringsplasser.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift. Da får du tilsendt kursmateriell.

Du kan lese våre betingelser for avmelding her.