Kurs og arrangementer / Arrangement / Varmepumpekonferansen 2024 12.03.24, 09:00-16:30

Varmepumpekonferansen 2024

Klimapolitikk, strømpriser, støtteordninger og mer effektive varmepumpeløsninger vil påvirke markedsutviklingen i årene som kommer.
Dato: 12.03.24, 09:00-16:30

Norske myndigheter har levert tidenes beste budsjett for energieffektivisering og lokal energiproduksjon i 2024. Satsingen utgjør samlet mellom 3 og 4 milliarder kroner i støtte, og det vil utløse investeringer i energitiltak på 12 til 15 milliarder kroner.

Hvordan vil dette sammen med andre rammebetingelser påvirke varmepumpebransjen? Det er tema på årets konferanse, hvor vi også får Prognosesenterets analyser for året som ligger bak oss og utsikter framover.

Innledere på Varmepumpekonferansen:

 • Rolf Iver Mytting Hagmoen, Norsk Varmepumpeforening
 • Sigrun Gjerløw Aasland, Miljøstiftelsen Zero
 • Anders Lie Brenna, Watch Media
 • Maren Aschehoug Esmark, NVE
 • Anne Therese Gullberg, Kruse Larsen
 • Mani Hussaini, Arbeiderpartiet
 • Alfred Bjørlo, Venstre
 • Bård Baardsen, Norsk Varmepumpeforening
 • Tor Helge Dokka, Skanska Teknikk
 • Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak
 • Thor Erik Musæus, Geothermal Energy Nordic
 • David Lund, Prognosesenteret

Takk til årets sponsorer:

 • ABK-Qviller AS
 • Kelvin AS
 • Mitsubishi Electric Europe B.v. Norwegian Branch
 • Thermia Norge AS
 • Gree varmepumper
 • Båsum Boring AS
 • Rototec AS
 • Panasonic Norway
 • Robert Bosch AS
 • Daikin Airconditioning Norway AS
 • Entrade AS

Sponsor 2024

09.00 - 09.30 Registering og lett servering

Velkommen

Rolf Iver Mytting Hagemoen, Norsk Varmepumpeforening

Ikke alle elsker klimapolitikk. Det må vi tåle

Sigrun Gjerløw Aasland, Miljøstiftelsen Zero

Denne høsten har det høyreradikale protestpartiet Alternativ für Deutschland (AfD) mobilisert tyske velgere til kamp mot varmepumper. Storbritannias statsminister har satt bremsen på for klimatiltak i husholdningene. I Norge har et parti som stiller seg tvilende til hele klimakrisen fått tre prosent av stemmene og inntatt vippeposisjon i flere kommuner.

Hvorfor får vi noen timer betalt for å bruke strøm?

Anders Lie Brenna, Watch Media

Det siste året har vi hatt mye mer volatile strømpriser enn vi er vant med i Norge. Fra at vi noen timer får betalt for å bruke strøm, til ekstremt høye priser i timer hvor kraftsystemet i Norge og Europa er under press. Kraftmarkedet bidrar til balanse mellom forbruk og produksjon. Denne balansen er avgjørende fordi strøm er ferskvare og må produseres samtidig som den blir brukt.

10.30 - 11.00 Pause

Handlingsplanen for energieffektivisering og 10 TWh redusert elforbruk i bygg

Maren Aschehoug Esmark, NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat

Den nye handlingsplanen for energieffektivisering som ble presentert 5. oktober 2023 inneholder både flere og nye krav til næringene, og mer pengestøtte. NVE har fått i oppdrag fra Energidepartementet å utrede konsekvensene av et mål om 10 TWh redusert strømforbruk i hele bygningsmassen innen 2030. NVE skal redegjøre for hvilke tiltak som må gjennomføres i bygningsmassen for å nå et mål om å redusere strømforbruket med 10 TWh.

Kan energi- og klimapolitikk bli en vinnersak i valgkampen?

Anne Therese Gullberg fra Kruse Larsen tar samtalen med Mani Hussaini (Arbeiderpartiet), Alfred Bjørlo (Venstre) og Sigrun Gjerløw Aasland (Miljøstiftelsen Zero)

Det er stortingsvalg i 2025, og partiene arbeider med nye partiprogrammer. Vil klima- og energipolitikk være en viktig sak i valgkampen? Når utbygging av ny kraftproduksjon i mange tilfeller er så kontroversielt, hvorfor snakker vi ikke mer om varmepumper, energieffektivisering og de betydelige mengdene strøm vi kan spare? Kan satsning på energieffektivisering gjøre energi- og klimapolitikken til en vinnersak for partiene?

12.00 - 13.00 Lunsj i Speilen

Hvor godt treffer støtteprogrammer for energieffektivisering i forhold til varmepumper?

Bård Baardsen, Norsk Varmepumpeforening

Enova og Husbanken har flere ulike støtteprogrammer mot husholdninger, yrkesbygg og industri. Vi har gått gjennom de ulike programmene til Enova og ser hvor godt disse treffer i forhold til ulike typer av varmepumper.

Hvordan kan vi bygge svært effektive varmepumpesystemer?

Tor Helge Dokka, Skanska Teknikk

Skanska Teknikk leder forskningsprosjektet LowEx hvor målsetningen var å sette sammen og optimalisere ulike systemer slik at totalytelsen for varmepumpen blir ekstremt høy. De nye løsningene skulle i hovedtrekk oppnås gjennom optimal utforming og dimensjonering av energibrønner, optimal design av varmepumpe- og varmevekslersystemet med mer. Tor Helge Dokka viser eksempler på bygg hvor disse prinsippene er blitt benyttet og hvor det er oppnådd svært gode resultater.

14.00 - 14.30 Pause

Utdeling av Varmepumpeprisene 2024

Vi kårer årets varmepumpekommune og deler ut varmepumpeprisene for bygg og større varmepumpeanlegg.

Energieffektivisering og lokal energiproduksjon kan frigjøre kapasitet i strømnettet

Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak

Asplan Viak har på oppdrag for prosjektet for systemsmart energibruk gjort en energianalyse i kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, for å se på hvordan energieffektivisering og lokal energiproduksjon kan dempe presset på strømnettet. De har beregnet effekten av å etterisolere hus, skifte ut gamle vinduer, bruke mer bergvarme, fjernvarme og solceller for å få ned behovet for strøm fra strømnettet.

Dype energibrønner for oppvarming av bygninger og kunstgressbaner

Thor Erik Musæus, Geothermal Energy Nordic

Løsningen med opptil 600 m dype energibrønner kombinert med en spesialtilpasset varmepumpe reduserer energiforbruket for borettslag, næringsbygg og undervarme på fotballbaner med opptil 70 prosent. Geothermal Energy Nordic har ferdigstilt energianlegg for til sammen 240 leiligheter. Tre idrettslag i Oslo og Viken skal konvertere fra gassfyring til varmepumpe og energibrønner.

Utsikter for varmepumpemarkedet

David Lund, Prognosesenteret

Fjoråret ga rekordsalg av varmepumper, men hva kan vi vente i 2024 og framover? Høye strømpriser øker etterspørselen, mens høyere rente, lavere byggeaktivitet og økonomisk usikkerhet demper den. Vi analyserer året som gikk og presenterer utsikter for varmepumpemarkedet. 

16.15 Mingel og servering av drikke i Salongene frem til kl.18

Tidspunkt:

12. mars fra kl. 09.00 - 16.30

Sted:

Grand Hotel Oslo
Karl Johans gate 31
0159 Oslo

Adkomst:

Vi anbefaler alle deltakere å benytte seg av kollektivtransport. Nærmeste holdeplass er Stortinget og Nationaltheatret, hit kan du ankomme med tog, t-bane, trikk eller buss. Planlegg reisen på ruter.no.

Parkering:

Nærmste parkeringshus er ONEPARK Sentrum P-hus

Annet:

Journalister og deltakere fra miljøorganisasjoner deltar gratis på arrangementet. Husk å skrive en merknad i kommentarfeltet når du melder deg på!