Kurs og arrangementer / Kurskalender / Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier - Oslo 24.10.24, 08:00-16:00

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier - Oslo

Skal du prosjektere kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier, må du vite hvordan du gjør risikovurdering og beregner tillatt fyllingsmengde i henhold til relevante standarder.

Risikovurdering av kuldeanlegg og kalkulasjon av fyllingsmengde i henhold til relevante standarder er nødvendig for å levere sikre kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening.

Dette lærer du

 • Om brannfarlige kuldemedier
 • Risikovurdering av kuldeanlegg
 • Fyllingsmengder for varmepumper og klimaanlegg
 • Fyllingsmengder for Plug-In
 • Fyllingsmengder for alle andre kuldeanlegg
 • Lover og forskrifter
 • Standarder

Målgruppe

Prosjektledere og annet teknisk personell som selgere, tekniske sjefer og konsulenter som er involvert i prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg.

Forkunnskaper

Du bør kjenne til avsnitt C.1 Krav til grenseverdier for fyllingsmengde for kuldeanlegg i kuldestandarden NS-EN 378-1:2016 "Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier". 

Spesielt gunstig for NKF medlemmer

NKF ønsker å bidra til videreutdanning av sine medlemmer. Medlemmer i NKF får derfor tilskudd fra foreningen ved å delta på NOVAPs Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier. NKF støtter medlemmer sin deltagelse med 3000 kr. Ved påmelding må du registrere deg som «NKF-medlem» i kommentarfeltet.

Kursmateriell

 • Digitalt kurskompendium
 • Tilleggsmateriell gjøres tilgjengelig etter kurset
 • Nettbasert eksamen
 • Bevis for gjennomført opplæring iht. § 7.Kompetanse i forskrift om håndtering av farlig stoff etter bestått eksamen

Enkel timeplan

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av undervisning og gruppearbeid.

08.00 - Velkommen 
11.30 - Lunsj 
16.00 - Oppsummering av kurset og avslutning

Sted for kurset

Quality Hotel Hasle Linie
Bøkkerveien 15
0579 Oslo

Lunsj

Det blir servert lunsj. Vennligst meld fra til oss dersom du har allergier eller annet vi må ta hensyn til.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset. NOVAP vil utstede et bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får deltagerne tilgang til en nettbasert eksamen.

Adkomst

Nærmeste T-banestasjon er Halse som kjøres av T-banens linje 5. Planlegg reisen på ruter.no.

Parkering

Nærmeste P-hus er One Park Vinslottet P-hus. Parkering koster kr. 280 per døgn.

Medlemmer hos NKF nyter godt av en egen avtale

Husk å skrive inn i kommentarfeltet at du er medlem hos NKF for å dekket store deler av kurset gjennom NKF.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift.

Du kan lese våre betingelser for avmelding her.