Kurs og arrangementer / Kurskalender / FSE kurs for kulde- og varmepumpemontører 23.10.24, 12:30-14:30

FSE kurs for kulde- og varmepumpemontører

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg stiller sikkerhetskrav for å unngå skade på liv, helse eller materielle verdier.
Dato: 23.10.24, 12:30-14:30
Sted: Teams

Kurset er tilrettelagt for personell i kulde- og varmepumpebransjen. Kurset har i tillegg til gjennomgang av el-sikkerhet en meget viktig førstehjelps-modul til slutt, hvor det gjennomgås både grunnleggende førstehjelp med skader/ulykker/sykdom og i tillegg er det også en egen modul både med strømulykker og hjerte-lunge-redning og bruk av hjertestarter. Med dette kurset får du en god årlig oppdatering av førstehjelpskunnskapene.

 • Gjennomgang av forskriftskrav, normkrav for elektrofagfolk iht. relevante krav i sikkerhetsforskrift, normer og håndbøker, gjennomgang av verneutstyr og bekledningskrav
 • Gjennomgang av aktuelle paragrafer i FSE og normen i NEK EN 50110-1
 • Risikobildet ved arbeider på elektriske anlegg / installasjoner
 • Gjennomgang av arbeidsmetodene inkludert planlegging av arbeider i elektriske anlegg
 • Holdninger for egensikkerhet og tankegang for elsikkerhetsarbeid
 • Sikker bruk og arbeid med måleinstrumenter
 • Ansvarlig for arbeider AFA
 • Opplæring og øvelse med instruktør som gjennomgikk HLR iht. Norsk grunnkurs i førstehjelp og det ble i tillegg gitt opplæring i bruk av hjertestarter iht. Norsk grunnkurs i halvautomatisk hjertestarter
 • Opplæring med spesiell vekt på strømskader hvordan man forholder seg til slike ulykker / skader og når man skal på sykehus ved å ringe 1-1-3
 • Føringene på strømulykke app som ser på anbefalingene til statens arbeidsmiljøinstitutt for strømulykker www.stami.no

Sted for kurset

Teams | Nettseminar

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset. NOVAP vil utstede et kursbevis etter gjennomført kurs.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift.

Du kan lese våre betingelser for avmelding her.