Kurs og arrangementer / Kurskalender / Hardloddekurs - Bergen 09.10.23, 08:00-14:00

Hardloddekurs - Bergen

Du må dokumentere loddeferdigheter for å få f-gass-sertifikat. Lær det du trenger på vårt hardloddekurs.

For å få f-gass-sertifikat må du vise at du kan lodde permanente, tette sammenføyninger i kulde- og varmepumpesystemer. Loddeprøven er obligatorisk på praktisk eksamen for deg som skal ta f-gass-sertifikat i kategori 1 og kategori 2.

Lodding er en permanent, tett og sterk sammenføyingsmetode som gir mindre risiko for lekkasjer enn mekanisk løsbare forbindelser. 

På dette kurset lærer du nødvendig teori om hardlodding, inkludert gode HMS-rutiner, og du får prøve å lodde rørstykker på egen hånd. 

Dette lærer du

  • Varme arbeider og risikofaktorer som kan føre til brann
  • Hardlodding teori, inkludert en kort test med spørsmål
  • Praktisk hardlodding

Målgruppe

Kurset passer for deg som skal ta F-gass-kurs, men ikke har kompetanse om eller erfaring med hardlodding. Det passer også for deg som har tatt luft-til-luft-kurs og skal fortsette med F-gass-kurs, hvis du ikke har bakgrunn fra kulde- og varmepumpebransjen. 

Praktisk prøve

Kurset avsluttes med en praktisk gjennomgang der du skal vise at du behersker hardlodding og nødvendige HMS-rutiner. Gjennomgangen er en god forberedelse til loddeprøve på F-gass-eksamen.

Begrensninger

Dette kurset kvalifiserer ikke til hardloddesertifikat iht. NS-EN ISO 13585:2012. Kurset gir heller ikke sertifikat i varme arbeider. Varme arbeider med slukkeøvelse har et omfang på én kursdag.

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og praksis.

  • Varme arbeider
  • Innledende om hardlodding
  • Hardlodding teori
  • Hardlodding praksis

Sted for kurset

Slåtthaug VGS, Slåtthaugvegen 134, 5222 Nesttun
Bygg D, 2. etg.

Lunsj

Det blir servert lunsj. Vennligst meld fra til oss dersom du har allergier eller annet vi må ta hensyn til.

Overnatting

Mer informasjon kommer.

Arbeidstøy

For å forebygge og begrense personskader skal kursdeltakere alltid benytte personlig verneutstyr. Vernebriller og og arbeidshansker er tilgjengelig på kurssenteret. Ved praktiske øvelser og varme arbeider skal kursdeltakere bruke egnet arbeidstøy.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset.

Adkomst med bil

Kjør mot øst på Osvegen/Fv583, sving til høyre og inn på Bjørkåsen, sving deretter til høyre og inn på Nedre Bjørkåsen. Følg veien rett frem i ca. 400 meter til du ser skolen. Adresse til GPS ved ankomst med bil: Nedre Bjørkåsen 15, 5228 Nesttun.

Parkering

Gratis parkering ved bygg C.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

  • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften
  • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
  • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift.

Du kan lese våre betingelser for avmelding her.

Kontaktperson for kurset

Bjørn Frostad-Solberg
E-post: Bjorn.Frostad-Solberg@vlfk.no
Mobil: 947 98 814