Kurs og arrangementer / Kurskalender / Hardloddekurs - Larvik 23.10.23, 08:00-13:00

Hardloddekurs - Larvik

Du må dokumentere loddeferdigheter for å få f-gass-sertifikat. Lær det du trenger på vårt hardloddekurs.

For å få f-gass-sertifikat må du vise at du kan lodde permanente, tette sammenføyninger i kulde- og varmepumpesystemer. Loddeprøven er obligatorisk på praktisk eksamen for deg som skal ta f-gass-sertifikat i kategori 1 og kategori 2.

Lodding er en permanent, tett og sterk sammenføyingsmetode som gir mindre risiko for lekkasjer enn mekanisk løsbare forbindelser. 

På dette kurset lærer du nødvendig teori om hardlodding, inkludert gode HMS-rutiner, og du får prøve å lodde rørstykker på egen hånd. 

Dette lærer du

  • Varme arbeider og risikofaktorer som kan føre til brann
  • Hardlodding teori, inkludert en kort test med spørsmål
  • Praktisk hardlodding

Målgruppe

Kurset passer for deg som skal ta F-gass-kurs, men ikke har kompetanse om eller erfaring med hardlodding. Det passer også for deg som har tatt luft-til-luft-kurs og skal fortsette med F-gass-kurs, hvis du ikke har bakgrunn fra kulde- og varmepumpebransjen. 

Praktisk prøve

Kurset avsluttes med en praktisk gjennomgang der du skal vise at du behersker hardlodding og nødvendige HMS-rutiner. Gjennomgangen er en god forberedelse til loddeprøve på F-gass-eksamen.

Begrensninger

Dette kurset kvalifiserer ikke til hardloddesertifikat iht. NS-EN ISO 13585:2012. Kurset gir heller ikke sertifikat i varme arbeider. Varme arbeider med slukkeøvelse har et omfang på én kursdag.

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og praksis.

Registrering starter kl. 07:30

Timeplan (8-13)

Registrering
Varme arbeider
Innledende om hardlodding
Hardlodding teori
Hardlodding praksis

Sted for kurset

Brødrene Dahl AS
Ringdalveien 20
3270 Larvik

Timeplan for kurset

8 – 13 – Teori og praktisk 

Lunsj

Det blir servert lunsj. Vennligst meld fra til oss dersom du har allergier eller annet vi må ta hensyn til.

Overnatting

Farris Bad
Fritzøe Brygge 2
3264 Larvik

Rom kan bookes via https://farrisbad.no eller telefon 33 19 60 00.

Alternativ overnatting:

  • Quality Hotel Grand Farris
  • Hotel Wassilioff

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset.

Arbeidstøy

Varme arbeider kan føre til alvorlige personskader. For å forebygge og begrense personskader skal kursdeltakere alltid benytte personlig verneutstyr. Vernebriller og arbeidshansker er tilgjengelig på kurssenteret. Ved praktiske øvelser og varme arbeider skal kursdeltakere bruke egnet arbeidstøy.

Parkering

Gratis parkeringsplasser.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

  • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften
  • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
  • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift.

Du kan lese våre betingelser for avmelding her.

Kontaktperson for kurset

Brødrene Dahl AS
Kari Wickstrøm
E-post: kari.wickstrom@saint-gobain.com
Mobil: 926 16 159