Kurs og arrangementer / Kurskalender / Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier 12.10.23, 08:00-16:00

Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko. Lær det viktigste på vårt endagskurs slik at du kan gjennomføre tiltak som ivaretar din egen sikkerhet.

Dette lærer du

Å håndtere brannfarlige kuldemedier som R32 og propan krever god kunnskap om sikkerhet. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening. 

 • Varmepumper og kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium
 • Brannfarlige kuldemedier, type HFK, HFO og HK (hydrokarboner)
 • Sikkerhetsklasser, fareklasser og risikovurdering
 • Fyllingsmengder
 • Ventilert kabinett, maskinrom og utendørs installasjon
 • Personlig verneutstyr, HMS og riktig verktøy
 • Transport og lagring
 • Service – inngrep i kuldemediekretsen
 • Lekkasjekontroll

Målgruppe

Deltakerne bør ha praktisk yrkesbakgrunn. Det er en fordel, men ikke nødvendig, med basiskunnskaper om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg.

Kursmateriell

 • Digitalt kurskompendium
 • Nettbasert eksamen
 • Bevis for gjennomført opplæring iht. § 7.Kompetanse i forskrift om håndtering av farlig stoff etter bestått eksamen

Varighet

1 dag

Enkel timeplan

Kurset vil bli gjennomført som teori, men med samtaler om beste praksis og demonstrasjon av verktøy.

07.30 - Registrering
08.00 - Velkommen 
11.30 - Lunsj 
16.00 - Oppsummering av kurset og avslutning

 

Sted for kurset

Quality Hotel Hasle Linie
Bøkkerveien 15
0579 Oslo

Lunsj

Det blir servert lunsj. Vennligst meld fra til oss dersom du har allergier eller annet vi må ta hensyn til.

Overnatting

Quality Hotel Hasle Linie. Rom kan bookes direkte til resepsjonen på q.haslelinie@choice.no eller på tlf. 22 33 42 00.

Forkunnskaper

Kurset henvender seg i utgangspunktet til de med varmepumpe- og kuldeteknisk erfaring som fagbrev eller F-gass sertifikat, men er også åpet for teknisk personell som jobber med kuldemedier i hverdagen. Ved stor pågang vil kursdeltakere siles med «likesinnede» slik at kurset kan spisses mot aktuell yrkesgruppe. Dette for å oppnå best mulig kvalitet på kursene.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset. NOVAP vil utstede et bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får deltagerne tilgang til en nettbasert eksamen.

Adkomst

Nærmeste T-banestasjon er Halse som kjøres av T-banens linje 5. Planlegg reisen på ruter.no.

Parkering

Nærmeste P-hus er One Park Vinslottet P-hus. Parkering koster kr. 280 per døgn.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift.

Du kan lese våre betingelser for avmelding her.