Kurs og arrangementer / Arrangement / Maskinforskriften 02.05.23, 08:00-10:30

Maskinforskriften

Lær å bruke forskrift om maskiner ditt daglige arbeid med hensyn til risikovurderinger, dokumentasjon og prosjektering av elektriske maskiner.
Dato: 02.05.23, 08:00-10:30
Sted: Microsoft Teams - Nettbasert

Kurset gir en generell gjennomgang av Forskrift om maskiner og tilhørende norm NEK EN 60204-1. Normen setter krav til utførelsen av det elektriske anlegget på maskinen.

  • 08.00 - 09.30 Maskinforskriften
  • 09.30 - 10.30 NEK EN 60204-1 krav til el-utrustning på maskiner