Kurs og arrangementer / Kurskalender / Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier 27.08.19

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

Kunnskap om risikovurdering av kuldeanlegg og kalkulasjon av tillatt fyllingsmengde med brannfarlige kuldemedier er nødvendig for å oppfylle myndighetenes krav til prosjekterendes kompetanse.

Risikovurdering av kuldeanlegg og kalkulasjon av fyllingsmengde i henhold til relevante standarder er nødvendig for å levere sikre kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening.

Dette lærer du

 • Om brannfarlige kuldemedier
 • Risikovurdering av kuldeanlegg
 • Fyllingsmengder for varmepumper og klimaanlegg
 • Fyllingsmengder for Plug-In
 • Fyllingsmengder for alle andre kuldeanlegg
 • Lover og forskrifter
 • Standarder

Målgruppe

Prosjektledere og annet teknisk personell (selgere, tekniske sjefer, konsulenter, etc.) som er involvert i prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg.

Forkunnskaper

Deltakerne bør kjenne til avsnitt C.1 Krav til grenseverdier for fyllingsmengde for kuldeanlegg under Tillegg C - Krav til grenseverdier for fyllingsmengde i NS-EN 378-1:2016 "Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier".

Kursmateriell

 • Kurskompendium (Brannfarlige kuldemedier 2.utg skrevet av Stig Rath).
 • Tilleggsmateriale deles ut på kurset.
 • Nettbasert eksamen
 • Bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen

Enkel timeplan

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og gruppearbeid.

08.00 - Velkommen 
11.00 - Lunsj 
16.00 - Oppsummering av kurset og avslutning

Lunsj

Det blir servert lunsj.

Faktura og betaling

Faktura sendes ut ved påmelding til kurs og betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. da opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt. Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften (minimum 1000 kroner) dersom man ikke har andre som kan ta plassen. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full deltakeravgift. Kursmateriell vil da bli ettersendt. 

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset. NOVAP vil utstede et bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får deltagerne tilgang til en nettbasert eksamen hos NOVAP. Det blir utstedt et bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen.