Kurs og arrangementer / Arrangement / Årsmøte for Norsk Varmepumpeforening 03.06.19

Årsmøte for Norsk Varmepumpeforening

Årsmøte kombinert med sommerlunsj og faglig program.

Innkalling og sakspapirer har blitt sendt ut til alle medlemmer. Kontakt NOVAP hvis du ønsker dette tilsendt.

Program:

​10.00 - 11.30 Årsmøte i Norsk Varmepumpeforening

Dagsorden og saksliste

 

Agenda for årsmøtet

1.Åpning av årsmøtet ved styreleder Gunnar Solem

2.Valg av møteleder og referent

3.Godkjenning av innkalling

4.Valg av to tilstedeværende medlemmer til å undertegne protokollen

 

Saksliste

1.Revisors beretning for 2018

2.Regnskap 2018

3.Valg av styrerepresentanter

4.Fastsettelse av medlemskontingenten

5.Behandling av innkomne forslag

6.Status medlemmer

7.Status NOVAPgodkjente forhandlere

8.Arrangementer 2018

9.Aktiviteter i 2018

10.Vedtekter for Norsk Varmepumpeforening

​10.00 - 11.30 Årsmøte i Norsk Varmepumpeforening