Kurs og arrangementer / Arrangement / Årsmøte i Norsk Varmepumpeforening 2022 07.06.22, 14:00-16:00

Årsmøte i Norsk Varmepumpeforening 2022

Norsk Varmepumpeforening inviterer alle medlemmer til årsmøte 7. juni 2022 på Nationaltheatret konferansesenter i Oslo.

Agenda for årsmøtet:
1.    Åpning av årsmøtet ved styreleder
2.    Valg av møteleder og referent
3.    Godkjenning av innkalling
4.    Valg av to tilstedeværende medlemmer til å undertegne protokollen

Saksliste:
1.    Årsberetning for 2021
2.    Regnskap 2021
3.    Valg av styrerepresentanter
4.    Innkomne forslag
5.    Gjennomgang av NOVAPs aktiviteter

Fagprogram:
1.    Orientering om EUs nye forslag til f-gass forordning 

Servering av kaffe og bakverk

Sted:

Nationaltheatret Konferansesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo