Kurs og arrangementer / Kurskalender / Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier | Videolink 16.06.21

Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier | Videolink

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko, og kunnskap om risiko gir et grunnlag for å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene.

Dette lærer du

Å håndtere brannfarlige kuldemedier som R32 og propan krever god kunnskap om sikkerhet. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening. 

 • Varmepumper og kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium
 • Brannfarlige kuldemedier, type HFK, HFO og HK (hydrokarboner)
 • Sikkerhetsklasser, fareklasser og risikovurdering
 • Fyllingsmengder
 • Ventilert kabinett, maskinrom og utendørs installasjon
 • Personlig verneutstyr, HMS og riktig verktøy
 • Transport og lagring
 • Service – inngrep i kuldemediekretsen
 • Lekkasjekontroll

Målgruppe

Deltakerne bør ha praktisk yrkesbakgrunn. Det er en fordel, men ikke nødvendig, med basiskunnskaper om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg.

Kursmateriell

 • Kurskompendium (Brannfarlige kuldemedier 2.utg skrevet av Stig Rath)
 • Nettbasert eksamen
 • Bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen

Varighet

1 dag

Enkel timeplan:

07.30: Oppkobling til møterommet

08.00: Oppstart faglig del

11.30: Lunsjpause

12.15: Fortsettelse faglig del

15.00: Avslutning

Interaksjon i løpet av dagen:

 • Det er åpent for spørsmål gjennom chat og direkte i videomøtet.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften (minimum 1000 kroner) dersom man ikke har andre som kan ta plassen. 
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift. Da får du tilsendt kursmateriell.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell blir sendt til deg per post i forkant av kurset og en del materiell blir gjort tilgjengelig sammen med den nettbaserte eksamen for kurset.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får du tilgang til en nettbasert eksamen. Eksamen blir sendt ut samme dag som kurset avsluttes og må gjennomføres innen to uker. Vi utsteder et bevis for gjennomført opplæring iht. til § 7.Kompetanse i forskrift om håndtering av farlig stoff når du har bestått eksamen.