Kurs og arrangementer / Kurskalender / Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier 24.11.21

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

Skal du prosjektere kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier, må du vite hvordan du gjør risikovurdering og beregner tillatt fyllingsmengde i henhold til relevante standarder.
Dato: 24.11.21
Sted: Oslo

Risikovurdering av kuldeanlegg og kalkulasjon av fyllingsmengde i henhold til relevante standarder er nødvendig for å levere sikre kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening.

Dette lærer du

 • Om brannfarlige kuldemedier
 • Risikovurdering av kuldeanlegg
 • Fyllingsmengder for varmepumper og klimaanlegg
 • Fyllingsmengder for Plug-In
 • Fyllingsmengder for alle andre kuldeanlegg
 • Lover og forskrifter
 • Standarder

Målgruppe

Prosjektledere og annet teknisk personell som selgere, tekniske sjefer og konsulenter som er involvert i prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg.

Forkunnskaper

Du bør kjenne til avsnitt C.1 Krav til grenseverdier for fyllingsmengde for kuldeanlegg i kuldestandarden NS-EN 378-1:2016 "Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier". 

Spesielt gunstig for NKF medlemmer

NKF ønsker å bidra til videreutdanning av sine medlemmer. Medlemmer i NKF får derfor tilskudd fra foreningen ved å delta på NOVAPs Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier. NKF støtter medlemmer sin deltagelse med 3000 kr. Ved påmelding må du registrere deg som «NKF-medlem» i kommentarfeltet.

Kursmateriell

 • Kurskompendium (Brannfarlige kuldemedier 2.utg, skrevet av Stig Rath)
 • Tilleggsmateriell deles ut på kurset
 • Nettbasert eksamen
 • Bevis for gjennomført opplæring iht. til § 7.Kompetanse i forskrift om håndtering av farlig stoff etter bestått eksamen

Enkel timeplan:

08.00: Kursstart

08.30: Oppstart faglig del

11.30: Lunsjpause

12.15: Fortsettelse faglig del

16.00: Avslutning

 

Medlemmer hos NKF nyter godt av en egen avtale

Husk å skrive inn i kommentarfeltet at du er medlem hos NKF for å dekket store deler av kurset gjennom NKF.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften (minimum 1000 kroner) dersom man ikke har andre som kan ta plassen. 
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift. Da får du tilsendt kursmateriell.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell blir sendt til deg per post i forkant av kurset og en del materiell blir gjort tilgjengelig sammen med den nettbaserte eksamen for kurset.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får du tilgang til en nettbasert eksamen. Eksamen blir sendt ut samme dag som kurset avsluttes og må gjennomføres innen to uker. Vi utsteder et bevis for gjennomført opplæring iht. til § 7.Kompetanse i forskrift om håndtering av farlig stoff når du har bestått eksamen.