Kurs og arrangementer / Kurskalender / Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier | VIDEOLINK 03.11.20

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier | VIDEOLINK

Skal du prosjektere kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier, må du vite hvordan du gjør risikovurdering og beregner tillatt fyllingsmengde i henhold til relevante standarder.
Dato: 03.11.20
Sted: Nettbasert, krever egen PC

Risikovurdering av kuldeanlegg og kalkulasjon av fyllingsmengde i henhold til relevante standarder er nødvendig for å levere sikre kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening.

Dette lærer du

 • Om brannfarlige kuldemedier
 • Risikovurdering av kuldeanlegg
 • Fyllingsmengder for varmepumper og klimaanlegg
 • Fyllingsmengder for Plug-In
 • Fyllingsmengder for alle andre kuldeanlegg
 • Lover og forskrifter
 • Standarder

Målgruppe

Prosjektledere og annet teknisk personell som selgere, tekniske sjefer og konsulenter som er involvert i prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg.

Forkunnskaper

Du bør kjenne til avsnitt C.1 Krav til grenseverdier for fyllingsmengde for kuldeanlegg i kuldestandarden NS-EN 378-1:2016 "Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier". 

Spesielt gunstig for NKF medlemmer

NKF ønsker å bidra til videreutdanning av sine medlemmer. Medlemmer i NKF får derfor tilskudd fra foreningen ved å delta på NOVAPs Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier. NKF støtter medlemmer sin deltagelse med 3000 kr. Ved påmelding må du registrere deg som «NKF-medlem» i kommentarfeltet.

Kursmateriell

 • Kurskompendium (Brannfarlige kuldemedier 2.utg, skrevet av Stig Rath)
 • Tilleggsmateriell deles ut på kurset
 • Nettbasert eksamen
 • Bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen

Enkel timeplan

08.00 - 08.30: Oppkobling til møterommet

08.30: Oppstart faglig del

11.30 - 12.30: Lunsjpause

12.30: Fortsettelse faglig del

16.00: Avslutning

Interaksjon i løpet av dagen:

 • Det er åpent for spørsmål gjennom chat og direkte i videomøtet.

Medlemmer hos NKF nyter godt av en egen avtale

Husk å skrive inn i kommentarfeltet at du er medlem hos NKF for å dekket store deler av kurset gjennom NKF.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften (minimum 1000 kroner) dersom man ikke har andre som kan ta plassen. 
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift. Da får du tilsendt kursmateriell.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset, og du får kursbevis når du har bestått eksamen.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får du tilgang til en nettbasert eksamen hos NOVAP. Vi utsteder et bevis for gjennomført opplæring når du har bestått.