FSE kurs for kulde- og varmepumpemontører

FSE kurs for kulde- og varmepumpemontører

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg stiller sikkerhetskrav for arbeid (eller annen aktivitet) på eller nær ved elektriske anlegg for å unngå skade på liv, helse eller materielle verdier.