Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

Kunnskap om risikovurdering av kuldeanlegg og kalkulasjon av tillatt fyllingsmengde med brannfarlige kuldemedier er nødvendig for å oppfylle myndighetenes krav til prosjekterendes kompetanse.

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

Risikovurdering av kuldeanlegg og kalkulasjon av fyllingsmengde i henhold til relevante standarder er nødvendig for å levere sikre kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening.

Dette lærer du

  • Om brannfarlige kuldemedier
  • Risikovurdering av kuldeanlegg
  • Fyllingsmengder for varmepumper og klimaanlegg
  • Fyllingsmengder for Plug-In
  • Fyllingsmengder for alle andre kuldeanlegg
  • Lover og forskrifter
  • Standarder

Målgruppe

Prosjektledere og annet teknisk personell (selgere, tekniske sjefer, konsulenter, etc.) som er involvert i prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg.