Varmepumper for vannbåren varme

Dette er er praktisk rettet kurs over 2 dager med igangkjøring, innregulering og optimalisering av luft/vann og vann/vann varmepumper. Det vil bli vektlagt at deltakerne får en helhetsforståelse av hvordan varmesystemet med varmepumpe fungerer, og man går gjennom hvordan de ulike delene påvirker drift og effektivitet. 

Last ned detaljert program her!

Dette lærer du

Kurset gir teoretiske og praktiske kunnskaper om vannbårne systemer med varmepumpe slik at man som installatør kan:

  • Beregne varmebehov gjennom fyringssesongen i boliger og mindre bygg
  • Beregne energi- og effektdekning på varmepumpen
  • Beregne årlig energisparing og lønnsomhet ved installasjon av varmepumpe
  • Igangskjøre en varmepumpe med nødvendige målinger og innregulering
  • Optimalisere et varmepumpesystem i forhold til drift og energisparing
  • Feilsøke på et vannbårent varmeanlegg med varmepumpe og rette feil

Forhåndskunnskaper

Fagbrev som rørlegger eller tilsvarende fagkunnskaper. Noe praktisk erfaring fra varmeanlegg. Målgruppen for dette kurset er rørleggere og installatører av varmepumper i vannbårende anlegg.

Forhåndsprøve

Forhåndsprøven er en nettbasert prøve som deltakerne vil få tilgang til 2 uker før kursstart. Vi ser at kursdeltakerne har større utbytte av kurset hvis alle har basiskunnskaper om vannbårne systemer med varmepumpe allerede før kursstart.

Eksamen

I etterkant av kurset får deltagerne tilgang til en nettbasert eksamen hos NOVAP. Når eksamen er gjennomført og bestått vil deltagerne få tilsendt sitt personlige installatørbevis fra NOVAP som er gyldig i 5 år.

Varmepumpe erstatter oljefyr

VedleggStørrelse
varmepumper_for_vannbaren_varme.pdf241.29 KB

Det er ikke planlagt noen kommende arrangementer av denne typen. Ta kontakt om det ønskes.