NVE sendte 30.11.2017 på høring forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet - tariffer med høringsfrist 1. mars 2018. Endring i forskrift er relevant for varmepumpebransjen, og NOVAP leverte høringssvar. NOVAP støtter ikke forslaget fra NVE da vi mener NVEs foreslåtte modell fremstår som for komplisert for husholdningene.