Veolia Norge AS

Veolia Norge leverer tjenester for optimalisert ressursforvaltning på fire områder: Energi, vann, gjenvinning og vedlikehold.

Veolia Norge er en del av Veolia Nordic AB, som har om lag 1200 ansatte og 70 ulike kontorer i Norge, Sverige og Finland. Årlig omsetning er om lag 2,4 milliarder svenske kr.

Selskapet utformer og leverer tjenester som er viktige for en bærekraftig utvikling av samfunn og næringsliv. Veolia lover innovative løsninger utformet for å gi tilgang til, ta vare på og gjenopprette ressurser i lokalsamfunn og bedrifter. 

Veolia Norge AS
Hovfaret 13
0275 Oslo
www.veolia.com/nordics/no/
Telefon: 941 59 185