ABK AS

ABK AS er Norges største importør og kompetansesenter for varmepumper, varmeopptak og aircondition.

ABK ble etablert i 1991, har 112 ansatte og omsatte i 2018 for 538 millioner kr. Hovedkontoret ligger på Brobekk i Oslo, og ABK har avdelingskontorer i Hamar, Bergen, Bodø, Trondheim, Tønsberg og Stavanger. 

ABK leverer også produkter for fundamentering, energibrønner og vannbrønner. Selskapets mest kjente merkevarer innen oppvarming og kjøling er 

  • Toshiba 
  • NIBE
  • Clivet

ABK leverer også moderne vannbårne varmesystemer gjennom ABK Avdeling Variant VVS.

Produkter fra ABK distribueres over hele landet av forhandlere og entreprenørkunder. ABK har også stor aktivitet med prosjektering, kursing, teknisk support og vedlikehold av varmepumpesystemer.

ABK er 83 % eid av det svenske børsnoterte selskapet NIBE Industrier AB. NIBE er Nordens største produsent av varmeløsninger for boliger, og er blant Europas ledende produsenter av varmepumper. ABK er enerepresentant for NIBEs produkter i Norge. 

ABK AS
Postboks 64 Vollebekk
0516 OSLO 
www.abkklima.no
E-post: post@abkklima.no
Telefon: 23 17 05 20