Lover og regler for varmepumpebransjen

En sterk økning i salget av varmepumper i Norge og bevisste forbrukere stiller høyere krav til en ryddig og profesjonell opptreden ved salg og reklamasjoner. Norsk Varmepumpeforening arrangerer derfor kurs i samarbeid med advokatfirmaet Ræder rettet mot varmepumpebransjen.

Temaer som vil bli tatt opp på kurset:

  • Hvilke tvister kan du komme opp i ved salg og installasjon av varmepumper?
  • Hvordan lager du gode skriftlige avtaler for å unngå reklamasjoner?
  • Når har forbruker rett til å kreve at kjøpet skal heves?
  • Hvilket ansvar du som selger og/eller installatør overfor forbruker?

Lær hvordan du kan opptre mest mulig profesjonelt, slik at det er du som vinner kundene og har de beste kunderelasjonene!

For program og ytterligere informasjon, se kommende dato.

Det er ikke planlagt noen kommende arrangementer av denne typen. Ta kontakt om det ønskes.