F-gass kurs - Kategori 4

Nå er F-gass forordningen innført i Norge. Det vil si at alle som skal lekkasjesøke på anlegg som inneholder HFK kuldemedier må være sertifisert i kategori 4.

Om kurset

Kurset i kategori 4 er rettet mot driftere, vaktmestere og annet servicepersonell.

For de fleste ventilasjon- og vedlikeholdsselskaper for bygg så er det naturlig å sertifisere personell i kategori IV. Et forberedende kurs på 2 dager lærer deltakere den nødvendige teori og praksis for å ta offentlig eksamen – sertifisering.

Dette lærer du

  • Temodynamikk og komponenter
  • F-gass forordningen, teoretisk gjennomgang
  • Lekkasjesøking på anlegg

Forkunnskaper

Alle kursdeltakere får tilsendt et f-gass kompendium før kursstart, vi anbefaler at alle deltakere leser grundig gjennom dette før kursstart. Prisen for kompendiet er kr. 600,- inkl. porto.

Forprøve

Forprøven er en nettbasert prøve som deltakerne vil få tilgang til 2 uker før kursstart. Vi ser at kursdeltakerne har større utbytte av kurset hvis alle har basiskunnskaper om f-gass allerede før kursstart.

Eksamen

Eksamen består av en praktisk del og av en teoretisk del. Den praktiske prøven varer i opptil 2 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre. Den teoretiske prøven må fullføres på 1 time og gjennomføres uten hjelpemidler. Isovator AS er ansvarlig for eksamen og utstedelse av f-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Kategori 4 henvender seg til personell som skal gjøre lekkasjekontroll av anlegg uansett størrelse.

Enkel timeplan:

Dag 1

08 - 16

Registrering og teori. Termodynamikk og komponenter

Dag 2

08 - 16

Praktiske øvelser på R134a kjølerigger

Dag 3

08 - 16

F-gass sertifisering – Eksamen i regi av Isovator AS

Det er ikke planlagt noen kommende arrangementer av denne typen. Ta kontakt om det ønskes.