Brannfarlige kuldemedier

Neste kurs er 17.12.2018.

Norsk Varmepumpeforening tilbyr en-dags sikkerhetskurs for kulde- og varmepumpemontører og servicepersonell storkjøkken- og hvitevarebransjen.

Kulde- og varmepumpebransjen er inne i en spennende fase når det gjelder å ta i bruk kuldemedier som ikke bidrar til global oppvarming. En stor andel av de nye kuldemediene er brennbare i sikkerhetsklassene A2L (lav brennbarhet), A2 (middels brennbarhet), og A3 (høy brennbarhet). Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko, og kunnskap om risiko gir et grunnlag for å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene. Norsk Varmepumpeforening tilbyr derfor et en-dags sikkerhetskurs for kuldemontører og andre som arbeider med brennbare kuldemedier, for å ivareta personsikkerheten til yrkesutøvere og publikum.

Kurset er utviklet av Thomas Bergersen for Norsk Varmepumpeforening. I etterkant av kurset blir det sendt ut et personlig kursbevis.

Målgruppe og forkunnskaper:

Kurset forutsetter at deltakeren har kompetanse og praktisk erfaring fra å jobbe med kulde- og varmepumpeanlegg. Det forutsettes at deltakeren gjennomfører en nettbasert forøve i forkant av kurset og leser gjennom kursheftet som følger med kurset.

Kursmateriell:

Stig Rath har utarbeidet et kurshefte om brannfarlige kuldemedier som vil være teorigrunnlaget til dette kurset. Heftet blir sendt ut til deltakere ved påmelding til kurset.

Foreleser på kurset er Thomas Bergersen:

Thomas Bergersen har lang erfaring fra kulde- og varmepumpebransjen.

VedleggStørrelse
praktisk_info_bfk.pdf271.3 KB

Kommende datoer:

17.12.2018