Sats på energieffektivisering

Stortinget må satse på energieffektivisering når Statsbudsjettet for 2019 skal behandles, oppfordrer NOVAP. Sjekk hvilke fire grep vi foreslår i vårt høringsinnspill.

En satsing på energieffektivisering vil gi lavere energiutgifter for husholdninger og næringsliv, og vil bidra til verdiskapning og nye arbeidsplasser. Regjeringen har brukt årevis på å vurdere relevansen av to EU-direktiver som er viktige for energieffektivisering. Dessuten er ikke stortingsvedtaket om energiforsyning fulgt opp i byggteknisk forskrift.

– Det viser at energieffektivisering ikke har stått høyt på agendaen, mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Etter henholdsvis seks og fire års vurdering ble både revidert bygningsenergidirektiv og revidert energieffektiviseringsdirektiv vurdert som EØS-relevant, det vil si at de skal implementeres i Norge.
– Nå gjelder det å få opp farten, så vi foreslår å følge EUs tidsplan for implementering, opplyser Hagemoen:

1. Innfør EUs reviderte bygningsenergidirektiv innen 10 mars 2020

I juni i år kom EU med den tredje revisjonen av bygningsenergidirektivet. EU-landene har frist frem til 10. mars 2020 med å implementere direktivet. NOVAP mener Norge bør følge den samme planen.

2. Innfør EUs reviderte energieffektiviseringsdirektiv (2018)

EU-landene ble i juni 2018 enige om revidert energieffektiviseringsdirektiv, som blant annet betyr minimum 32,5 prosent energieffektivisering innen 2030.
– Vi mener Norge bør følge EUs tidsplan for å implementere direktivet. Det vil si at det må innføres innen to år etter at det er vedtatt i EU, sier Hagemoen.

Det tredje innspillet til Statsbudsjettet handler om vedtaket om energiforsyning nevnt over:

3. Endre byggteknisk forskrift i tråd med stortingsvedtak 644

Dette vedtaket handler om energiforsyning; at 60 % av netto varmebehov for bygg over 1000 m2 kan dekkes med andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet. Forslaget til forskriftsendringer regjeringen sendte på høring følger ikke opp dette vedtaket, noe blant annet Regelrådet påpekte i høringen.  
–    Stortingsvedtak 644 er viktig for vår bransje, og vi fortsetter å jobbe for at regjeringen skal følge opp Stortingets ønske om å regulere bruk av elektrisitet til oppvarming, understreker Hagemoen.

Det siste innspillet til Statsbudsjettet handler om el-avgift. Regjeringen foreslår å redusere avgiften med 1 øre per kWh til 15,83 øre per kWh.
– Det vil spare norske husholdninger for 160 kr årlig. Vi mener det er mye bedre å satse på energieffektivisering, sier Hagemoen, og utdyper hvorfor:

4. Hold elavgift på samme nivå som i 2018 med prisjustering

Fra 1996 til 2016 har norske husholdninger effektivisert forbruket sitt med ca 1 % årlig. Hvis samme effektivisering fortsetter frem til 2030, vil dette utgjøre en besparelse på 3 470 kroner i 2019 og 5 130 kroner i 2030.
– 1 prosent effektivisering per år er omtrent hva som vil kreves hvis Norge innfører EUs reviderte energieffektiviseringsdirektiv, poengterer Hagemoen.

Høring på stortinget