Fossilfri byggeplass med varmepumpe

Forslaget til endret forskrift som forbyr fossil byggtørk er nå på høring. – En gyllen anledning til å fortelle myndighetene om gode varmepumpe-løsninger, mener Rolf Iver Mytting Hagemoen.

For varmepumpebransjen er det gunstig at forbudet mot fossil oppvarming av bygninger utvides til også å gjelde midlertidig oppvarming og tørking av bygninger.

– Varmepumper er supre alternativer som både sparer energi og eliminerer lokale utslipp, poengterer Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Varmepumper kan dekke behovet for byggtørking enten

  • ved å få i gang energisentral med varmepumpe tidlig nok i byggeprosjektet, eller
  • som mobile enheter.  

Klar med mobil sentral 

NOVAP-medlem RoMy Clima har utviklet en mobil varmesentral med luft-til-vann-varmepumpe basert på uteluft eller avtrekksluft.  
– Det er gledelig at forbudet kommer, for vi er klare til å levere vår varmesentral, forteller Ronny Myhre. Den er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge, og patentert.

Sentralen kan levere varme både til luft og til vannbårne systemer, og leveres med effekt fra 30 til 300 kW.  
– Det har vært veldig stor interesse, men mange er fortsatt avventende, forteller Myhre. Selskapet har vært i kontakt med både store og litt mindre entreprenører i byggebransjen.  

Gledelig at fossil byggtørk blir forbudt, mener Roar (til venstre) og Ronny Myhre i RoMy Clima.

Fortell oss om gode prosjekter! 

I høringen ber Klima- og miljødepartementet spesifikt om informasjon om alternativer til fossil byggtørk, herunder kostnader ved alternative løsninger.

– Hvis du har konkrete løsninger eller prosjekter med fossilfri byggtørk: Kontakt oss! oppfordrer Hagemoen. NOVAP jobber med innspill til høringen, og ønsker å løfte fram gode alternativer med varmepumper. 

 

Klima- og miljødirektoratet - høringsnotat og høringsbrev:       Høring - Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme