Enova fjerner støtte til luft-til-vann-varmepumper

Verken næringsbygg eller offentlige bygg får heretter støtte til luft-til-vann-varmepumper.

Utviklingssjef Gunnel Fottland i Enova understreker at luft-til-vann-varmepumper egner seg godt til å spare energi.
– Men ikke til å redusere effektbehovet, som er en viktig del av vårt mål om å styrke forsyningssikkerheten, poengterer hun i en pressemelding.

Moden teknologi

Dessuten mener Enova at luft-til-vann-varmepumper er en såpass moden teknologi at den vil klare seg godt uten støtte.
– Ferske tall fra Prognosesenteret viser vekst i salget av de fleste varmepumpeteknologiene, uten at vi har sett noe prisfall de siste årene, sier Fottland. Enova vil i stedet støtte de som tar i bruk mer innovative løsninger. Ønsker du å ta i bruk innovativ varmepumpeteknologi, oppfordres du derfor til å ta kontakt med Enova.

Husholdninger får fortsatt støtte

Boligeiere kan fortsatt få inntil 20 000 kr i støtte for å installere luft-til-vann-varmepumper, enten det er til ny bolig, eksisterende bolig eller hytte.
– Vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre noe med den støtteordningen, sier Fottland.

Fortsatt mulig å få støtte for yrkesbygg

Norsk Varmepumpeforening har tett og god dialog med Enova.
– Vi har fått bekreftet at innovative luft-til-vann-varmepumper i yrkesbygg fremdeles kan få støtte, forteller daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Han poengterer at verken sjø eller berg er tilgjengelig som energikilde over alt.
– Flere aktører leverer svært effektive og robuste luft-til-vann-varmepumper. Og mange innovative luft-til-vann-varmepumper kan fremdeles få støtte. Vi har utfordret Enova til å synliggjøre hvilke av støtteprogrammene som er aktuelle, sier Hagemoen.