Brannfarlige kuldemedier under bakken er greit

– hvis du følger kuldestandarden NS-EN 378:2016, konkluderer DSB etter å ha vurdert sikkerhetskravene i standarden opp mot farlig stoff-forskriften.

Nedfasing av HFK-medier har åpnet for økt bruk av naturlige kuldemedier så vel som nye syntetiske kuldemedier (HFO). Det betyr både brann- og eksplosjonsfare, og det har vært usikkerhet om hvilke regler som gjelder for bruk av brannfarlige kuldemedier under terreng.

Nå har DSB konkludert at sikkerheten ivaretas hvis du følger kuldestandarden NS-EN 378:2016.

– Det er positivt, for vi ser stort potensial både naturlige kuldemedier og HFO-er i effektive varmepumpe- og kjøleanlegg, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Sammen med blant andre VKE og Kjøleteknisk forening har NOVAP jobbet for å få avklart regelverket.