Forbud mot oljefyring på høring

Regjeringen har i dag sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020 på høring. Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 2012 hvor Stortinget ba regjeringen om å innføre forbud mot fyring med fossil olje.

Regjeringen har i dag sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. januar 2020 på høring. Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 2012 hvor Stortinget ba regjeringen om å innføre forbud mot fyring med fossil olje.

- Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er strålende fornøyd med at regjeringen nå sender dette forslaget på høring. Vi har mange ganger etterlyst når forskriften kommer på plass, og tror dette vil sette fart i markedet for utskifting av gamle oljefyringsanlegg med fornybare alternativer som varmepumpe, fjernvarme og bioenergi, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

Varmepumpe erstatter oljefyr

Forslaget i korte trekk

Departementet foreslår et generelt forbud mot fossil oppvarming av boliger. Dette gjelder både fossil fyringsolje og parafin. I forslaget skisseres også mulige unntak og avgrensninger i forhold til et forbud mot fossil oljefyring. For næringsbygg ber de både om tilbakemelding på et forbud mot fossil fyringsolje som grunnlast, og på et forbud som også gjelder spisslast. Det er foreslått enkelte unntak fra forbudet for hytter under 70 kvadratmeter, driftsbygninger i landbruket, midlertidige bygninger og bygninger der hovedformålet ikke er bygningsoppvarming.

Fjernvarmeanlegg med under 1 MW ytelse er omfattet av forskriften. Departementet skriver at et forbud mot fossil fyringsolje i fjernvarmeproduksjon krever nærmere utredning.

Forslaget innebærer ikke et forbud mot bruk av fossil gass til bygningsoppvarming. Det er beregnet at forslaget vil gi en årlig reduksjon på 250 000 tonn CO2 hvis det fortsatt er tillatt å benytte fossil fyringsolje til spisslast i næringsbygg. Det er beregnet at en overgang fra fossil fyringsolje til fornybare alternativer vil være lønnsomt samlet sett. Høringsfristen er 11. januar 2017.

Stort marked for varmepumper

Det er estimert 60 000 oljekjeler i boliger og 15 000 i næringsbygg, og ifølge Enova velger 99 prosent av de som får tilskudd til utfasing av oljekjel varmepumper for vannbåren varme. Norsk Varmepumpeforening forventer derfor at flere i varmepumpebransjen spesialiserer seg på utskifting av oljefyr. Det er viktig at de som leverer varmepumpeløsninger har den nødvendige kompetansen innen energiberegning, dimensjonering, design og installasjon. Av den grunn har NOVAP videreutviklet kurset «Varmepumper for vannbåren varme» som skal gi installatører den nødvendige kompetansen for å levere velfungerende varmepumpeanlegg.

Også store muligheter for luft-til-luft-varmepumper

Det er i dag ca. 90 000 olje- og parafinkaminene i Norge som vil omfattes av det foreslåtte forbudet. Installatører av luft-til-luft varmepumper kan forvente stor pågang fra boligeiere som ønsker å investere i en fornybar oppvarmingsløsning.

Naturvernforbundet er også fornøyd – men ønsker et totalforbud

- Et forbud mot fossil oljefyring fra 2020 vil være avgjørende for å nå klimamålene våre, sier Silje Østerbø, informasjonsansvarlig for Oljefri i Naturvernforbundet.

Fossil oljefyring er en betydelig kilde til klimagassutslipp, og står for hoveddelen av klimagassutslippene i byggsektoren. Men heldigvis kan fossil oljefyring erstattes av mange fornybare oppvarmingsløsninger.

Angående et mulig unntak for spisslast så er ikke Naturvernforbundet overbevist.

- Argumentet med forsyningssikkerhet kjøper vi ikke. I en krisesituasjon uten strøm vil ikke oljefyren fungere uansett og fossil olje er heller ikke en lokalt tilgjengelig ressurs i unntakstilstander. Vi mener også at man bør innføre et totalforbud på fossil fyringsolje både for å kutte klimagassutslipp, men også for å gjøre det lettere å håndheve forbudet, sier Østerbø.

 

Eksterne lenker

Regjeringen.no - Foreslår forbud mot oljefyring fra 2020

Regjeringen.no - Høring - forbud mot fyring med mineralolje

Aftenposten.no - Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger. Mer enn 100.000 bygg og hjem vil kunne rammes.

 

NOVAP Oljefri.no