Boligmappa.no - Boligens servicehefte på nett

På boligmappa.no knyttes offentlig tilgjengelig informasjon om boligen sammen med dokumentasjon fra kvalifiserte håndverkere. Boligeier kan selv legge inn egne notater, bilder og kvitteringer, og til sammen skaper dette en komplett servicehistorikk over boligen.

På boligmappa.no knyttes offentlig tilgjengelig informasjon om boligen sammen med dokumentasjon fra kvalifiserte håndverkere. Boligeier kan selv legge inn egne notater, bilder og kvitteringer, og til sammen skaper dette en komplett servicehistorikk over boligen.

Kun seriøse bedrifter får tilgang

Boligmappa.no er resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig bolig- dokumentasjon. Det er kun seriøse bedrifter som får tilgang, og på den måten er Boligmappa i front med å digitalisere vekk useriøse aktører. Ambita AS, Nelfo, Rørentreprenørene Norge og Elektroforeningen (EFO) står bak Boligmappa.

For boligeiere

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett, og er en gratis tjeneste for privatpersoner (boligeiere). Boligmappa følger boligen over tid og er tilgjengelig for dem som til enhver tid står registrert som eier. Det sikres ved bruk av BankID og synkronisering med Tinglysningsregisteret. På denne måten har både dagens og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig – en stor fordel i dag og den dagen man eventuelt skal selge.

For bedrifter

For håndverkere leverer Boligmappa et system for innhenting, deling og lagring av informasjon på norske bygg og boliger. Systemet har også knytninger til matrikkelen,Norges offisielle eiendomsregister, og bidrar til at man får korrekt navn og adresseinformasjon på kundene. Boligmappa er tilgjengelig via en frittstående webportal

(Boligmappa Bedrift) eller som en integrert tjeneste i nær 30 ulike forretningssystem (Cordel, Visma Contracting, Tripletex, NRL websystem, Holte Joboffice, UniMicro, Handyman, Speedycraft med flere)

Mer kontroll og sparer tid

Boligmappa gir seriøse bedrifter tilgang til å sende viktig dokumentasjon elektronisk til bygg- og boligeiere. Dette gjør at du sparer tid og utfører nødvendig «papirarbeid» mer effektivt: 90 % av bedriftene som bruker Boligmappa oppgir at de sparer tid per oppdrag, og tre av fire mener bedriften får mer kontroll og bedre informasjonsflyt.

Kontaktperson Boligmappa

Per-Christian Svendsen, Daglig leder i Boligmappa 920 22 577 // per.christian@boligmappa.no.

boligmappa.no