Kurs og arrangementer / Kurskalender / Brannfarlige kuldemedier 30.04.19

Brannfarlige kuldemedier

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko, og kunnskap om risiko gir et grunnlag for å gjennomføre tiltak som minsker eller fjerner farene.

Dette lærer du

Å håndtere brannfarlige kuldemedier som R32 og propan krever god kunnskap om sikkerhet. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening. 

  • Forskjellige kuldemedier
  • Sikkerhetsklasser, fareklasser og risikovurdering
  • Brann- og eksplosjonsvern-loven (komprimert)
  • Hvordan du gjenvinner eller kasserer brennbart kuldemedium
  • Personlig verneutstyr og riktig verktøy
  • Praktisk øvelse i hvordan anlegg fylles og tappes av sikkert

Målgruppe

Deltakerne bør ha praktisk yrkesbakgrunn. Det er en fordel, men ikke nødvendig, med basiskunnskaper om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg.

Kursmateriell

  • Kurskompendium (Brannfarlige kuldemedier 2.utg skrevet av Stig Rath)
  • Nettbasert eksamen
  • Bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen

Varighet

1 dag

Enkel timeplan

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og gruppearbeid, samt praksis og demonstrasjon i verksted.

07.30 - Registrering
08.00 - Velkommen 
11.00 - Lunsj 
16.00 - Oppsummering av kurset og avslutning

 

Thomas Bergersen

Thomas er foreleser på dette kurset og har lang erfaring fra kulde- og varmepumpebransjen og er til daglig kuldelærer ved Ringsaker videregående skole.

Thomas Bergersen