Kurs og arrangementer / Kurskalender / F-gass kurs 11.02.19 - 14.02.19

F-gass kurs

F-gass forordningen stiller krav til de som gjør det kuldetekniske arbeidet på blant annet luft-til-luft-varmepumper. Vi sertifiserer personell i alle kategorier.
Dato: 11.02.19 - 14.02.19

Man må ha F-gass sertifikat dersom man skal installere split luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper samt om man gjør inngrep i kuldekretsen på varmepumpen.

Påmeldingskravet er minimum NOVAPs montørkurs for luft-til-luft-varmepumper, tilsvarende kompetanse eller kuldefagbrev.

Dette lærer du

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser.

  • F-gass forordningen, teoretisk gjennomgang
  • Kuldeteknikk
  • Tømming og fylling av anlegg. Demontering 

Målgruppe

Kurset henvender seg til de med varmepumpe- eller kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kjøleteknikk som må repeteres før eksamen. Alle kursdeltakere får tilsendt et kompendium før kursstart, vi anbefaler at alle deltakere leser gjennom dette før kursstart.

Kursmateriell

  • Kompendium for egenstudie
  • Nettbasert forprøve
  • Kursperm 

Forprøve

Forprøven er en nettbasert prøve som deltakerne vil få tilgang til 2 uker før kursstart. Vi ser at kursdeltakerne har større utbytte av kurset hvis alle har basiskunnskaper om F-gass allerede før kursstart.

Eksamen

Eksamen består av en praktisk del og en teoretisk del. Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre. Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres uten hjelpemidler. Isovator AS er ansvarlig for eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Kategori 2 omfatter installasjon, vedlikehold og service, tømming av kuldemedium så fremt fyllingsmengden er mindre enn 3 kg (6 kg om anlegget er hermetisk lukket f.eks. væske-til-vann-varmepumper). Lekkasjekontroll på alle anlegg uansett fyllingsmengde. På hvert kurs vil det være mulig for 6 kandidater å gå opp til eksamen i kategori 1, ønske om dette må sendes inn sammen med påmeldingen. Det er kun 10 deltagere per kurs.

Forkunnskaper

Et luft-til-luft-varmepumpekurs er en veldig god forberedelse til å ta F-gass kategori 2.

Kandidater på kategori 2 bør minimum ha NOVAPs montørkurs for luft-til-luft-varmepumper eller tilsvarende kompetanse. Det er en stor fordel å ha forståelse for prinsippene i et kuldeanlegg.

Ta en quiz for å kartlegge dine forkunnskaper her!

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og praksis.

Timeplan dag 1 (8-16)

Registrering
Termodynamikk og komponenter

Timeplan dag 2 (8-16)

F-gass teori

Timeplan dag 3 (8-17)

Praktiske øvelser

Timeplan dag 4 (8-17)

Eksamen i regi av Isovator AS