Kurs og arrangementer / Kurskalender / Utskifting av oljefyr | Oslo 05.06.19

Utskifting av oljefyr | Oslo

Dette kurset vil fokusere på hvordan du skifter ut en oljefyr med varmepumpe, og du vil lære hvilke typiske fallgruver du må unngå ved å gå fra en høy- til en lavtemperert varmekilde.

Dette lærer du

Dette kurset vil fokusere på hvordan du skifter ut en oljefyr med varmepumpe, og du vil lære hvilke typiske fallgruver du må unngå ved å gå fra en høy- til en lavtemperert varmekilde.

Målgruppe

Rørleggere, prosjektledere og installatører som skal fjerne en oljefyr og dimensjonere riktig varmepumpe og installere denne i en- og flermannsboliger.

Kursmateriell

  • Nettbasert eksamen
  • Tilgang til kursmateriell
  • Personlig kursbevis etter bestått eksamen

Varighet

1 dag

Enkel timeplan

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og noe regneoppgaver.

08.00 - Start
11.00 - Lunsj 
16.00 - Ferdig

David Zijdemans

David har fagbrev som rørlegger og er utdan­net Siv. Ingeniør fra NTNU. Han har bak­grunn som Rådgivende inge­niør, Teknisk direktør i OSO Hotwater, Fagdi­rektør i Skarland Press/VVS-Foreningen og er nå selvstendig næringsdrivende i Zijdemans Consult AS. Han er forfatter av lærebo­ken Vannba­serte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhånd­boka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk.

David Zijdemans