Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg

Det er et stort potensial for å redusere energibruken i bygninger ved å ta i bruk en kjent og velprøvd teknologi.

Dette er kurset for deg som vil vite:

  • Hvor mye varmepumper kan spare
  • Hvor stor varmepumpe du bør velge
  • Hvilke viktige faktorer som bestemmer hvor bra et varmepumpeanlegg kan bli

Dette er et meget gjennomarbeidet kurs som gir deltakerne:

  • Helhetsforståelse for hvordan et varmepumpeanlegg fungerer
  • En grundig gjennomgang av alle de ulike delene som inngår i et varmepumpesystem
  • Forståelse for hvordan dimensjonere et anlegg korrekt
  • Oversikt over varmekilder og distribusjonssystemer
  • Innføring i ulike arbeidsmedier (kuldemedier)
  • Kompetanse på hvordan styre, regulere og overvåke et varmepumpeanlegg

Det er et stort potensial for å redusere energibruken i nye og eksisterende bygninger ved å bruke ulike typer varmepumper til oppvarming og kjøling. 10. mai 2016 ble følgende vedtatt: Stortinget ber regjeringen innføre krav om at 60 prosent av netto varmebehov for bygg over arealgrensen på 1 000 m2 kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet. For bygninger utenfor fjernvarmeområde vil man da i praksis ha valget mellom varmepumpe og bioenergi.

Målgruppe:

Kurset er konsulenter, entreprenører, installatører, teknisk ansvarlige i kommuner og eiendomsselskap samt andre som er involvert i varmepumpeprosjekter i bygninger over eneboligstørrelse.