Små varmepumper

NOVAP på VVS-dagene 2016

NOVAP skal ha stand på VVS-dagenen 19. - 21. oktober sammen med Enova og vi oppfordrer alle som jobber med varmepumper og annen fornybar energi til å ta turen innom VVS-dagene 2016. Her vil du treffe over 200 spennede utstillere og mange av leverandørene i bransjen.

VVS-dagene 2016

Kan Enovatilskuddet gi økt salg av varmepumper?

Det nye Enovatilskuddet gir økt støtte til installasjon av væske/vann og luft/vann varmepumper. Husholdninger kan også få tilskudd hvis de bytter ut sin gamle parafinbrenner med en luft/luft varmepumpe.

Varmepumpekonferansen 2016

Norsk Varmepumpeforening arrangerer 8. - 9. mars Varmepumpekonferansen 2016 på Quality Hotel Expo på Fornebu. Konferansen gir deg aktuelle foredrag, et overblikk over hva som skjer i bransjen og en gylden anledning til å knytte nye kontakter.  www.varmepumpekonferansen.no

Varmepumpekonferansen 2016

Ny og forbedret støtteordning fra Enova - Nyttårsgave fra Regjeringen til norske boligeiere

5. januar innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. NOVAP er strålende fornøyd med den nye støtteordningen.

Støtte til utvalgte typer varmepumper blir fra 2015 rettighetsbasert og boligeiere slipper nå å søke før de kjøper. Kjøper registrerer kvitteringene i Enovas nettportal og får pengene tilbake i løpet av 3 uker.

Forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020

I klimaforliket fra juni 2012 ble det enighet om et forbud mot fossil fyringsolje fra 2020. Men det har nå gått mer enn to år siden klimaforliket uten at et lovforslag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) er sendt ut på høring.

Bedre støtteordninger fra Enova

Enova har i 2014 forbedret flere av sine støtteordninger mot næringsbygg.

Ny kjøpsveilder for de som skal investere i luft/luft varmepumpe.

Miljødirektoratet har i samarbeid med Enova utarbeidet en ny kjøpsveileder for de som skal kjøpe og installere luft/luft-varmepumpe. I veilederen spesifiseres også kravet om f-gass sertifisering for de installasjonene som krever en kuldeteknisk installasjon.

Utfasing av oljefyring kan gi økt lokal luftforurensing

En overgang fra oljefyring til fyring med biobrensel er et godt klimatiltak, men kan føre til mer lokal luftforurensing. Dette viser en nylig utført studie av hvilke konsekvenser utfasing av oljefyringsanlegg vil ha på lokal luftkvalitet i Oslo.

Enova forbedrer støtten til varmepumper i yrkesbygg

For å sikre klimavennlig og fleksibel bruk av varme i bygg og industri støtter Enova installering av varmesentraler basert på fornybar energi som varmepumper og fast biobrensel. Enova har nå forbedret disse støtteprogrammene.