Novap

Regjeringen trenerer miljøkrav

10. mai i fjor vedtok Stortinget å skjerpe miljøkravene i byggteknisk forskrift. Målet var å sikre at 60 prosent av varmebehovet i bygg over 1000 m2 dekkes av annen fornybar energi enn direktevirkende elektrisitet. Siden denne endringen ennå ikke er innført av regjeringen, velger mange utbyggere i dag kun direkte elektrisk oppvarming til tappevann og oppvarming.

Nytt styre i Norsk Varmepumpeforening

Før sommeren ble nytt styre i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) valgt for 2016/2017. Nye navn i styret er Kenneth Johansen Kløw i EPTEC Energi AS og Frode Bergheim i Danfoss Heating Solutions.

Veien til lavutslippssamfunnet

Alle snakker om lavutslippssamfunnet, men hvordan og når kommer vi dit?

Høgskolen i Bergen er vinner av Varmepumpeprisen 2016

Vinneren av Varmepumpeprisen 2016 er Høgskolen i Bergen. Statsbygg og Sweco Norge har sammen valgt framtidsrettede løsninger for oppvarming, kjøling og gjenbruk av overskuddsenergi. Høgskolen har oppnådd svært store energibesparelser og løsningene som er valgt vil ha stor overføringsverdi for mange yrkesbygg i Norge.

Kongsberg er Årets Varmepumpekommune 2016

Årets Varmepumpekommune er Kongsberg kommune. Gjennom bruk av energisparekontrakt (EPC) har Kongsberg vist at det er mulig for kommuner å gjennomføre mange energitiltak i løpet av en kort tidsperiode. Samtidig har de faset ut fossil energi i en rekke kommunale bygg.

God vekst i 2015

Varmepumpemarkedet i Norge viste en svært positiv utvikling i 2015 etter flere år med nedadgående kurve. Det er nå solgt over 900 000 varmepumper i Norge.

Stor motstand i bransjen mot el-frislipp

"Et skritt i feil retning". Denne formuleringen er en gjenganger i høringssvarene om TEK 15, og er relatert til forslaget om å tillate mer bruk av elektrisitet til oppvarming.

Kan Enovatilskuddet gi økt salg av varmepumper?

Det nye Enovatilskuddet gir økt støtte til installasjon av væske/vann og luft/vann varmepumper. Husholdninger kan også få tilskudd hvis de bytter ut sin gamle parafinbrenner med en luft/luft varmepumpe.

NTNU Gløshaugen er vinner av Varmepumpeprisen 2015

Årets vinner av Varmepumpeprisen 2015 er NTNU Gløshaugen. Vinneren har arbeidet planmessig med enøkarbeid over flere år og har oppnådd svært energieffektiv kjøling, og utnytter det meste av overskuddsvarmen til oppvarmingsformål ved hjelp av effektive varmepumper.