Novap

Brannfarlige kuldemedier under bakken er greit

– hvis du følger kuldestandarden NS-EN 378:2016, konkluderer DSB etter å ha vurdert sikkerhetskravene i standarden opp mot farlig stoff-forskriften.

Enova fjerner støtte til luft-til-vann-varmepumper

Verken næringsbygg eller offentlige bygg får heretter støtte til luft-til-vann-varmepumper.

Slik skal Norge fase ned F-gass

Miljødirektoratet foreslår en mindre stram nedfasing av F-gass enn i EU, men strammere enn hva Kigali-avtalen forplikter Norge til.

Sats på energieffektivisering

Stortinget må satse på energieffektivisering når Statsbudsjettet for 2019 skal behandles, oppfordrer NOVAP. Sjekk hvilke fire grep vi foreslår i vårt høringsinnspill.

Lær deg å erstatte oljefyr med varmepumpe

De neste to årene skal mange tusen oljefyrer byttes ut. Mange vil erstattes med varmepumper, og det krever riktig kunnskap. Norsk Varmepumpeforening starter nå en landsdekkende kursserie med David Zijdemans.

Endelig skjer det noe med krav til energiforsyning

Nye energiforsyningskrav i teknisk forskrift kommer på høring før jul, lovet olje- og energiminister Terje Søviknes på Fjernvarmedagene 17. - 18. oktober.

Regjeringen trenerer miljøkrav

10. mai i fjor vedtok Stortinget å skjerpe miljøkravene i byggteknisk forskrift. Målet var å sikre at 60 prosent av varmebehovet i bygg over 1000 m2 dekkes av annen fornybar energi enn direktevirkende elektrisitet. Siden denne endringen ennå ikke er innført av regjeringen, velger mange utbyggere i dag kun direkte elektrisk oppvarming til tappevann og oppvarming.

Nytt styre i Norsk Varmepumpeforening

Før sommeren ble nytt styre i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) valgt for 2016/2017. Nye navn i styret er Kenneth Johansen Kløw i EPTEC Energi AS og Frode Bergheim i Danfoss Heating Solutions.

Veien til lavutslippssamfunnet

Alle snakker om lavutslippssamfunnet, men hvordan og når kommer vi dit?