Økonomi

Sats på energieffektivisering

Stortinget må satse på energieffektivisering når Statsbudsjettet for 2019 skal behandles, oppfordrer NOVAP. Sjekk hvilke fire grep vi foreslår i vårt høringsinnspill.

Lær deg å erstatte oljefyr med varmepumpe

De neste to årene skal mange tusen oljefyrer byttes ut. Mange vil erstattes med varmepumper, og det krever riktig kunnskap. Norsk Varmepumpeforening starter nå en landsdekkende kursserie med David Zijdemans.

Endelig skjer det noe med krav til energiforsyning

Nye energiforsyningskrav i teknisk forskrift kommer på høring før jul, lovet olje- og energiminister Terje Søviknes på Fjernvarmedagene 17. - 18. oktober.

Regjeringen trenerer miljøkrav

10. mai i fjor vedtok Stortinget å skjerpe miljøkravene i byggteknisk forskrift. Målet var å sikre at 60 prosent av varmebehovet i bygg over 1000 m2 dekkes av annen fornybar energi enn direktevirkende elektrisitet. Siden denne endringen ennå ikke er innført av regjeringen, velger mange utbyggere i dag kun direkte elektrisk oppvarming til tappevann og oppvarming.

God vekst i 2015

Varmepumpemarkedet i Norge viste en svært positiv utvikling i 2015 etter flere år med nedadgående kurve. Det er nå solgt over 900 000 varmepumper i Norge.

Statsbudsjettet: Avgiften på fossil fyringsolje må opp

Det er skuffende at Regjeringen ikke benytter sjansen til å få fortgang i det grønne skatteskiftet ved å sette opp avgiften på fossil fyringsolje i Statsbudsjettet for 2016, mener Norsk Bioenergiforening, Norsk Varmepumpeforening og Norsk Fjernvarme.

Kan Enovatilskuddet gi økt salg av varmepumper?

Det nye Enovatilskuddet gir økt støtte til installasjon av væske/vann og luft/vann varmepumper. Husholdninger kan også få tilskudd hvis de bytter ut sin gamle parafinbrenner med en luft/luft varmepumpe.

Ny og forbedret støtteordning fra Enova - Nyttårsgave fra Regjeringen til norske boligeiere

5. januar innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. NOVAP er strålende fornøyd med den nye støtteordningen.

Støtte til utvalgte typer varmepumper blir fra 2015 rettighetsbasert og boligeiere slipper nå å søke før de kjøper. Kjøper registrerer kvitteringene i Enovas nettportal og får pengene tilbake i løpet av 3 uker.

Bedre støtteordninger fra Enova

Enova har i 2014 forbedret flere av sine støtteordninger mot næringsbygg.

Ny kjøpsveilder for de som skal investere i luft/luft varmepumpe.

Miljødirektoratet har i samarbeid med Enova utarbeidet en ny kjøpsveileder for de som skal kjøpe og installere luft/luft-varmepumpe. I veilederen spesifiseres også kravet om f-gass sertifisering for de installasjonene som krever en kuldeteknisk installasjon.