F-gass

forordningen

EUs f-gass forordning som ble innført i Norge 1. september 2013.

Det er kun sertifisert personell som har lov til å installere luft-til-luft-varmepumper og splitanlegg luft-til-vann-varmepumper. Det kreves ikke f-gass sertifisering for å installere vænn-til-vann-varmepumper eller luft-til-vann monoblokkanlegg.

Les mer her >>>

Nye krav til varmepumpemontører

Nå er F-gass forordningen innført i Norge, det vil si at alle som monterer varmepumper må være sertifisert. Alle montører som har tatt NOVAPs montørkurs for luft/luft varmepumper blir også berørt.

Fortsatt stor interesse for optimal prosjektering

Det har vært stor interesse for kurset "Optimal prosjektering av større varmepumpeanlegg" og de 2 første kursene var fulltegnet med tilsammen rundt 100 deltagere. For å møte etterspørselen er det nå satt opp 3 nye kurs.

Brannfarlige kuldemedier under bakken er greit

– hvis du følger kuldestandarden NS-EN 378:2016, konkluderer DSB etter å ha vurdert sikkerhetskravene i standarden opp mot farlig stoff-forskriften.

Enova fjerner støtte til luft-til-vann-varmepumper

Verken næringsbygg eller offentlige bygg får heretter støtte til luft-til-vann-varmepumper.

Slik skal Norge fase ned F-gass

Miljødirektoratet foreslår en mindre stram nedfasing av F-gass enn i EU, men strammere enn hva Kigali-avtalen forplikter Norge til.

Sats på energieffektivisering

Stortinget må satse på energieffektivisering når Statsbudsjettet for 2019 skal behandles, oppfordrer NOVAP. Sjekk hvilke fire grep vi foreslår i vårt høringsinnspill.

Lær deg å erstatte oljefyr med varmepumpe

De neste to årene skal mange tusen oljefyrer byttes ut. Mange vil erstattes med varmepumper, og det krever riktig kunnskap. Norsk Varmepumpeforening starter nå en landsdekkende kursserie med David Zijdemans.