Store varmepumper

Holtefjell Energi: Løfter kompetansen
I Holtefjell vil de dyrke frem spesialister på energi. Slik skaffer de seg konkurransefortrinn på veien mot et oljefritt Norge.
 

Under VVS-dagene vant Holtefjell Energi to plasser til kurs i regi av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). På besøk hos Holtefjell Energi og den nye sjefen for avdelingen, Svein Olav Svensson og hans team, er det stor entusiasme for premien.

Veksten fortsetter for varmepumper i Norge

Varmepumpemarkedet i Norge vokste 12 prosent i fjor, og det er nå installert mer enn 900 000 varmepumper i norske bygninger.

Nytt tipshefte fra Grønn Byggallianse: Varmepumper

Grønn Byggallianse har i samarbeid med NOVAP utarbeidet et tipshefte som skal bidra til å øke bestillerkompetansen hos byggherrer og utbyggingselskaper. 

NOVAP på VVS-dagene 2016

NOVAP skal ha stand på VVS-dagenen 19. - 21. oktober sammen med Enova og vi oppfordrer alle som jobber med varmepumper og annen fornybar energi til å ta turen innom VVS-dagene 2016. Her vil du treffe over 200 spennede utstillere og mange av leverandørene i bransjen.

VVS-dagene 2016

Høgskolen i Bergen er vinner av Varmepumpeprisen 2016

Vinneren av Varmepumpeprisen 2016 er Høgskolen i Bergen. Statsbygg og Sweco Norge har sammen valgt framtidsrettede løsninger for oppvarming, kjøling og gjenbruk av overskuddsenergi. Høgskolen har oppnådd svært store energibesparelser og løsningene som er valgt vil ha stor overføringsverdi for mange yrkesbygg i Norge.

Kongsberg er Årets Varmepumpekommune 2016

Årets Varmepumpekommune er Kongsberg kommune. Gjennom bruk av energisparekontrakt (EPC) har Kongsberg vist at det er mulig for kommuner å gjennomføre mange energitiltak i løpet av en kort tidsperiode. Samtidig har de faset ut fossil energi i en rekke kommunale bygg.

Kan Enovatilskuddet gi økt salg av varmepumper?

Det nye Enovatilskuddet gir økt støtte til installasjon av væske/vann og luft/vann varmepumper. Husholdninger kan også få tilskudd hvis de bytter ut sin gamle parafinbrenner med en luft/luft varmepumpe.

NTNU Gløshaugen er vinner av Varmepumpeprisen 2015

Årets vinner av Varmepumpeprisen 2015 er NTNU Gløshaugen. Vinneren har arbeidet planmessig med enøkarbeid over flere år og har oppnådd svært energieffektiv kjøling, og utnytter det meste av overskuddsvarmen til oppvarmingsformål ved hjelp av effektive varmepumper.

Sogndal er Årets Varmepumpekommune 2015

Årets Varmekommune 2015 er Sogndal kommune. Vinneren har i mange år vært pådriver for å få etablert miljøvennlige energiløsninger i kommunen og har i forbindelse med sin energi- og klimaplan utredet flere fjernvarmealternativer i forbindelse med mange planlagte nybygg og store rehabiliteringer i Sogndal sentrum.

Varmepumpekonferansen 2016

Norsk Varmepumpeforening arrangerer 8. - 9. mars Varmepumpekonferansen 2016 på Quality Hotel Expo på Fornebu. Konferansen gir deg aktuelle foredrag, et overblikk over hva som skjer i bransjen og en gylden anledning til å knytte nye kontakter.  www.varmepumpekonferansen.no

Varmepumpekonferansen 2016